Forbønn for Even og Hanna

Even Ydstebø begynner som forkynner for Misjon Sarepta fra høsten av. Han er vokst opp på Kvitsøy og har hatt Kvitsøy bedehus som sitt åndelige hjem. Det er så viktig at hjemplassen kan se dette som et ansvar til forbønn og støtte. Det var derfor fint å kunne gjennomføre forbønn for Even og ektefellen Hanna på bedehuset her. Og det var flott å se hvordan forsamlingen møtte opp til støtte for dem. En stor forsamling deltok på møtet. Det var også sterkt å høre Even takke flere i forsamlingen for hva de har betydd.

Det er ikke hver dag det skjer at det blir sendt ut nye forkynnere i Norge. Det er faktisk en stor begivenhet! Forkynneryrket har ikke stor status i samfunnet, men for Gud er det et av de aller viktigst oppdrag! Det er knapt noe yrke det står mer om en dette i Paulus sine brever.

Vi fikk minne litt om noe som Paulus sa til Timoteus, også han en ung forkynner. Mange svært aktuelle formaninger gav han Timoteus. Opptenn på ny den nådegaven som du er gitt! Lid ondt med meg! Bli sterk ved nåden i Kristus! Skam deg ikke ved vår Herres vitnesbyrd!

Forkynnere trenger forbønn og støtte. Hungeren etter Guds Ord er ikke stor i vårt land. Kristne standpunkt blir ofte latterliggjort og hånet. Alt dette kan gjøre en forkynner motløs. Men Gud gav oss ikke motløshetsånd, sier Paulus videre til Timoteus, men kraft, sindighet og kjærlighetsånd. Det gjelder å ha blikket på Ham, først da ser vi klart og rett på situasjonen.

Så skulle vi bare hatt en bobil til….

tekst og foto: Ole Andreas Meling