– Noen må ta initiativ

Det er Kari og Jostein Vik som sier det når vi samtaler om møtevirksomheten på Hellvik. Et flott bedehus har de, plassert like ved riksveien til Egersund. Men møteaktiviteten har vært svært liten. Så arrangerte vi et møte der i oktober og ett til i november. Vi vil så gjerne oppmuntre til regelmessige møter. Et møte en sjelden gang er ikke verdiløst, men blir likevel for lite til at det kan nære et sunt trosliv.

Stor var derfor gleden når jeg fikk høre at de nå var begynt med regelmessige møter hver uke. Nå har samemisjonen vært på besøk og indre sjømannsmisjon. Har de ikke taler, så har de bare en bønnestund.

Mange er de ikke. Det kan være 5 og det kan være 10. Men for 40 år siden kunne de også være så få, selv om det nok også kunne være 20 da, legger Jostein til. De fleste ignorerer møtene, sier han. Men det er alltid en liten flokk som vil høre. – Vi må ikke miste motet om vi er nede i en bølgedal, sier Jostein.

Kanskje du skulle ta et slikt initiativ i din bygd?