Faste givere gjør utvidelse mulig

Sarepta startet med 2 ansatte og en beholdning på kr 0,- i 2014. I starten sluttet flere seg til som faste givere. De ble oppfordret til å gi kr 1000,- pr måned. Disse fikk status som støttemedlemmer. De ønsket å bidra til å virkeliggjøre et bibelsenter i Spania, slik at det kunne bli mulig å gi spansktalende sammenhengende evangelisk bibelforkynnelse.

Svært mange av disse giverne har fortsatt, og det har kommet nye til. Også når vi ble klar over at medlemskap ikke gir skattefradrag, og måtte skille fast givertjeneste fra medlemskontingent, har de fleste fortsatt sin givertjeneste.

Det snakkes om underskudd på flere millioner kroner i mange av våre søsterorganisasjoner. Korona-restriksjoner har gjort det vanskelig å ha møter, og kollekter og inntekter har stupt. Et år med et slikt underskudd, ville vært døden for Sarepta. Vi har ikke kapital, og er helt avhengig av at Herren fyller oppi Sarepta-krukka måned for måned, år for år.

Det er derfor med glede og takk vi fikk regnskapet i hendene i disse dager. Vi har omtrent det samme på kontoen i dag som for et år siden.

Vår takk går til Gud som holder kallet levende, og som sørger for at vi også i et korona-år kan holde fram i kallet. Ja, 2021 vil bli et år med ekspansjon for Sarepta. Særlig i Norge vil vi utvide kraftig.

Fra 01.04.21 økes Kristian Fagerlis stilling til 100 %. Fra høsten vil også Even Ydstebø inntre i stilling som forkynner i 50 % stilling. Og vi har også en avtale med Tor André Haddeland om ca 10 % forkynnelse fra høsten av. Hans Bergane, Jan Tore Olsen og Ole Andreas Meling fortsetter også som før. I tillegg til mange frivillige forkynnere, håper vi på mange møter for Sarepta framover.

Arbeidet er ikke ferdig! Vi må arbeide mens det er dag! Takk til deg som fortsatt vil være med!

https://misarepta.com/stott-oss/