Fagfolkene, flertallet og apostelen.

Vi har nettopp avsluttet en møteuke med åtte møter på Solemdal bedehus. Audun Hjellvik forkynte profetisk ut fra Guds ord og inn i vår tid. I fire møter fikk vi høre fra Paulus sin sjøreise til Rom. (Apgj. 27-28) I de fire andre møtene var det de første kapitlene i Johannes Åpenbaring som ble forkynt.

Audun Hjellvik

På Paulus sin reise (i fangenskap) til Rom, ankret de opp i Godhavn. Paulus stod frem og advarte mot å seile videre:
«Menn, jeg ser at denne sjøreisen vil medføre skade og stort tap ikke bare på last og skip, men også for vårt liv». Apg 27:10

Men fagfolkene (skipperen og kapteinen) trådte frem og sa noe annet enn apostelen. Høvedsmannen hørte mer på dem enn på apostelen. Da også flertallet var enige om å seile videre……..en dag det var sønnavind og gode forhold…….ble ankeret hevet og skipet satt i bevegelse – bort fra Godhavn.

Det endte i tap, tap og tap……..det å ikke høre på apostelens ord. Skipet, lasten…ja, alt gikk tapt. De berget livene kun fordi Gud hadde gitt dem som var om bord som gave til Paulus (v.24). De begynte å høre på apostelens ord etter dette.

I Johannes Åpenbaring fikk vi på møteuka høre en god del fra brevene til de sju menighetene, som står som representanter for menighetene frem til enden. Der dukker «fagfolkene» opp igjen…. som ledere i menighetene.
Vi møter også «flertallet» igjen. Laodikea, som betyr folkestyre/demokrati, er et skrekkens eksempel. Lunken!…..Herren vil spy ut! Men ennå lyder det et kall til omvendelse.

Det er noen av menighetene som Herren taler vel om og gir det gode skussmålet «du har holdt fast på mitt Ord». Det var trengsel og fattigdom der og de skinte nok ikke stort og vakkert i denne verden. Men de får herlige løfter: «Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden». Åp 3:10

Fagfolkene taler også i dag. Teologer, prester, predikanter og menighetsledere. Noen få taler som apostlene og profetene . Takk Gud for dem!
Mange av «fagfolkene» har vært en tur i tenkeboksen og kommet frem til et annet syn enn det de hadde i sin ungdom…..i den første tid. De vil videre…..ut fra Godhavn. Så står de frimodig frem og peker på en annen kurs enn det apostlene og profetene har satt. En annen kurs enn den Ordet setter.

Flertallet har stor makt. Det skal noe til å si imot flertallet. Når en menighet er lunken, slik som Laodikea, er det jo ekstremt farlig å lytte til flertallet.

Den åndelige søvn har inntatt oss. Vekkeropene fra dem som er satt til vektere er blitt utydelige. Man peker på at det går an å høre på noe av det apostelen og profetene sier, men man trenger ikke høre på alt. Vi må tross alt ta på alvor den virkelighet at vi lever i 2021. Dette er svært farlige røster, for deres budskap når også inn til dem det fortsatt er liv i.

Det var viktig for oss i den lille flokk i Solemdal å få besøk av en profetrøst. Takknemlige er vi for digitale møter, men det blir likevel noe annet å sitte på bedehuset kveld etter kveld. Ordet begynner å arbeide. Avslører synd i livet…..drar oss på nytt inn i oppgjøret…..og inn i det fullbrakte. Inn til Kristus.
Vekkelse, fornyelse og lovsang.

Vi er inne i prøvelsens time også i bedehusbevegelsen. Jeg vil rope ut et budskap: Det viktigste er ikke å berge organisasjoner og forsamlinger…….men det er å berge Livet.
– og ikke bare mitt eget……også min bror og søster.
«Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone». Åp 3:11

HB