Fortsatt møtevirksomhet

Misjon Sarepta følger nøye med på utviklingen når det gjelder smitte og tiltak som følger med dette. Det settes nå en begrensing på 50 personer når det gjelder antall. For de fleste møter i Sarepta-regi, er ikke det et problem. Vi mener at det er svært viktig å både høre forkynnelse og å samles for å høre denne. Når myndighetene fortsatt åpner opp for at vi kan samles, vil vi holde fram med det. Det kan likevel være lokale variasjoner, og vi vil ikke legge press på forsamlinger til å gjennomføre møter om en kjenner seg utrygg på det. Bl.a. avlyser vi møter i Kvaløy kirke denne helga, på grunn av ekstra stort smitte-trykk i området og at det sannsynligvis vil komme flere enn 50.

Så gjelder det å være tydelige på smittevern-regler i møtet. Hold minst 1 meter avstand. Vi bestreber oss på å holde 2 meter. De fleste plasser er det god plass. Bruk plassen.

Vær også i bønn for land og folk. På mange av bedehusene vi har vært i høst, var vi de første som hadde møter etter nedstengingen i mars. Men mange står i fare for å aldri starte opp igjen.

«La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile, gjelder ennå.» Heb 4,1