For første gang over 100.

I november ligger Sarepta an til å ha over 100 møter i Norge. «Småstedene» rundt om i hele landet har nå merket seg Sarepta…..at det er en organisasjon som har hovedfokus på å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord.

I forhold til inntektene har Sarepta mye møtevirksomhet og bibelundervisning. Men: vi slår oss ikke til ro med at vi på papiret har flere ansatte nå. Det er viktige at vi stadig fortsetter å skape flere møteplasser. Det aller viktigste er at Guds Ord lyder klart og tydelig ut på møteplassene…….fra nådegaver som Herren har gitt visdom og innsikt i Guds Ord.

De krevende reiserutene (se stykke nr. 3 på reiseblogg) som vi legger opp til, er avgjørende for at bedehusbevegelsen fortsatt skal få være for mennesker over hele landet. Nå er ikke bedehusbevegelsen i seg selv det viktige, men den er et redskap til å få rekke Livets Ord ut til folket. Det ønsker vi fortsatt at skal skje i alle små bygder og på de større stedene i Norden.

Høsten 2021 ønsker vi å kalle flere forkynnere, både ulønnede og ansatte, til utadrettede møteserier i Norden. KAN DU VÆRE MED Å BE TIL HERREN OM AT HAN MÅ DRIVE UT EVANGELISTER OG FORKYNNERNÅDEGAVER!
Samtidig må Herren få minne mennesker, som ønsker mer utadrettede møtevirksomhet i Norden, om å være bærere i bønn og offer. Det har alltid fulgt forsakelse, offer, bønn og forfølgelse med der evangeliet går frem. Vil du stå med i åndskampen?

Støttemedlemmene i Misjon Sarepta har hele tiden stått med i kallet. De får også litt ekstra informasjon om arbeidet tilsendt på epost. Vi håper også du vil bli et støttemedlem som vil være med å bære det viktige såarbeidet.

Sør i Europa har vi denne høsten kun tre undervisningstimer hver dag……. mot seks timer per dag som er normalt. Dette skyldes koronasituasjonen. Det som er spennende dette skoleåret er at elvene sitter og følger undervisningen fra flere kontinent. Be for våre lærere på Centro Sarepta og andre ansatte der.

Hans Bergane

Bilde: Fra møte på Sjernarøyane