Høstbasar for Sarepta

Hele 75 000 kr.- kom inn til Misjonen Sarepta på basaren på Jærtun Lutherske Friskule på Bryne fredag 18. september.

Tor Andre Haddeland fra Hægebostad forkynte Guds Ord ut fra Efeserbrevet kapitel 2 til en stor og meget lydhør forsamling.

Oppmøtet var godt og over 150 personer i alle aldrer fylte opp gymnastikksalen på Jærtun. Små og store fikk høre solid bibelsk forkynnelse, oppleve basar på den gode gamle måten med åresalg, trekking av gevinster og matpause med gratis kaffe, saft, boller, lefser og massevis av kaker.

Hovedgevinsten var en ukes opphold for to på Centro Sarepta i Spania. Kvitsøykarane bidro med svært vakker, god og oppbyggelig sang.

Eivind Gjerde