Mer kunne ei engler begjære..

En ny tegning pynter nå bobilen. Det er Vilde fra Fyresdal som tegnet den under min alt for lange preken. Det er et bilde av Herrens hus. Her er graver og her er en prest som ønsker velkommen. På baksiden av arket er det en hilsen. Tro på Jesus. Jesus er med deg!

Det er akkurat det jeg trenger å tro! At Jesus er med meg. Jesus vil dette. Han fant det for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap!

Så fikk vi reise til Lyngdal. Der møtte en stor flokk. I Fyresdal en mindre. Her har de 2 møter i halvåret utenom gudstjenester. Sarepta har 50 % av møtene her. Så fikk vi reise videre til husmøte i Oslo med 14 ungdommer. Ungdom som gleder seg over Ordet, som vitner om han og byr seg fram til tjeneste for han! Og de setter pris på Sareptas enkle forkynnelse og vitnesbyrd om Jesus. Og de oppmuntrer til å fortsette å reise til små og store steder. «Arbeidet dere gjør er så viktig», får jeg høre.

Takk til alle som vil være bærere i bønn og givertjeneste!