Centro Sarepta åpner med sykkel leir

Det er fortsatt stor smittespredning i Spania. Det er forsåvidt ikke så stor smittespredning i det området som Centro Sarepta er, men norske myndigheter ser på Spania under ett. For tiden er både Norge og Spania «røde».

Opprinnelig planla vi åpning etter nyttår. Nå tror vi ikke det er sannsynlig utfra dagens smitte-situasjon. I stedet planlegger vi oppstart 15. mars 2021. Da inviterer vi til den tradisjonelle sykkel-leiren.

Vi planlegger også for at det blir full aktivitet til sommeren, med familie-bibelcamp og ungdomsbibelcamp. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.

Men våre utsendinger er i full aktivitet, og har 3 bibeltimer 5 dager i uka på spansk. Fra 5-7 elever følger disse bibeltimene på Teams. Det er den største spansk-klassen vi har hatt!

.