Forbønn og utsendelse

Den 1. august i år overtar Andreas Norbye som leder utland i Sarepta. Han er nå på ferie i Lavangen hvor han har tilbrakt mange år av sin oppvekst. I den forbindelse ble det bedt inn til møte i Lavangen kirke sist søndag (19. juli), hvor vi ønsket å markere at Andreas snart flytter til Spania.

Flagget var heist til topps på kirkebakken, og i tillegg til folk fra bygda kom det også enkelte tilreisende fra nabokommuner som Salangen, Gratangen og Senja. Ekstra flott var det at noen av de som hadde vært ledere for Andreas på søndagsskole og barneklubb var til stede.

Undertegnede ledet samlingen og talte Guds ord fra Johannes kap. 11, om den rikdom som ligger i det å få sende bud på Jesus også når livet oppleves mørkt og vondt. Andreas og flere av hans søsken med følge, bidro med fantastisk flott sang.

Mot slutten av møtet hadde Andreas en flott hilsen. Her trakk han paralleller fra sin tid som ansatt i Laget her nord hvor han ofte kjørte langt for å møte små ungdomsflokker med Guds ord, til enkeltmøter han hadde fått vært med på i Spania. Og minnet om hvor viktig det er at det skapes møteplasser mellom mennesker og Guds ord. Han pekte også på profeten Elias møte med enken i Sarepta, og den krukke som aldri ble tom. Hun fikk mer enn bare mel og olje, hun fikk et møte med den levende Gud.

I forbindelse med selve forbønnshandlingen ble det lest bibeltekster fra Matteus 28, Romerne 10, Josva 1, Salme 91 og 1. Timoteus 4. Så fikk vi ved håndspåleggelse og bønn, på en synlig måte, legge hans liv og tjeneste i Herrens hender.

Vi kjenner vi på stor takknemlighet over at Andreas Norbye nå trer inn i en fulltidstjeneste i Sarepta, og håper at mange vil lukke ham inn i sine bønner. Be om åpne dører for evangeliet, og at han må bevares i et fortrolig samfunn med Jesus.

Jan-Tore Olsen