Ny forkynner tilsettes i Sarepta

Vi har flere ganger skrevet og sagt at vi fra 2020 vil legge til rette for mer møtevirksomhet og forkynnelse i Norden. Vårt hovedmål er at det skal skapes møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Vi trenger forkynnere med nådegaver om vi skal få være en forkynnerbevegelse.

Flere «frivillige» forkynnere vil denne høsten ta ut på omreisende møtevirksomhet for Sarepta. Vi har også noen forkynnere som leies inn på helge- eller ukesbasis.

Jan-Tore Olsen og Ole Andreas Meling vil sammen med Hans Bergane farte land og strand fremover. Vi ber om at Herren må åpne dører for sitt ord. Til bygder, byer og til menneskehjerter.

I dag er vi glade for å kunne meddele at Kristian Fagerli ansettes som forkynner i 100% stilling fra 1. september 2020. Siden Kristian allerede har lovet mange møter i høst, vil han ikke begynne i reisevirksomhet for Sarepta før 1. januar 2021…… slik det ser ut nå.

Kristian sluttet som ansatt forkynner i NLM i mars, og har stått uten ansettelsesforhold/arbeid etter det. Det var først nå i siste halvdel av juni at Sarepta begynte å tenke på nådegaven til Kristian, og et enstemmig styre mente det var rett å kalle han til forkynner i vår organisasjon. Vi er takknemlige og glade for at vi på denne måten får styrket forkynnervirksomheten. Vi ber om at misjonsfolket omslutter Kristian og familien i bønn.

Bilde: Kristian Fagerli på talerstolen