Møtene fra bibelhelgen på Nærbø

Siden mange folk ikke er på facebook….. legger vi her på hjemmesiden ut de direktesendte møtene fra bibelhelgen på Nærbø.

Når du har klikket på den blå linken nedenfor kommer du inn på sendingen. Sendingen startet 15 minutter før møtet….. så det er bare å spole frem på linjen som vises nederst.

Fredag kveld: Johannes Kleppa taler.
Emne: “Å kjempa for den trua som er overgjeven” (Jud 3)

Lørdag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime 1.
Emne: «Navn av å leve»

Lørdag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime 2.
Emne: «Navn av å leve»

Lørdag kveld: Ingvald Andre Kårbø taler.
Emne: «Den trøst som Skriftene gir» Rom. 15:4

Søndag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime/foredrag 1.
Emne: «Kristen opplæring i lyset av Guds fulle rustning» (Ef 6,10-19)

Søndag formiddag: Caarsten Hjorth Pedersen holder foredrag 2.
Emne: «Den kristne opplæring i hjem og menighet.»

Søndag ettermiddag: Ingvald Andre Kårbø taler.
Emne: «Det håp som evangeliet gir» (Kol. 1:23)

Hovedbilde: AdobeStock