22% av øyas befolkning kom på møte

I helgen var et team fra Sarepta på en aldri så liten Vestlands-turné! Tor André Haddeland forkynte Guds Ord, Elisabeth Gjerde deltok med solosang, og Elsa Marie Jensstuen hadde både åpninger og ansvar for kaffe og kaker på de forskjellige samlingene.

Huglo. Fra kaffeserveringen etter møte

Fredag 21. februar besøkte Sarepta den vesle øya Huglo for første gang. Denne kvelden kom det hele 20 stykker på møte, noe som var 22% av øyas befolkning! Der ble det forkynt ut fra teksten i Matteus 17:1-9 hvor vi leser om Jesu herlighet som åpenbares på det høye fjellet.

Etter en god natt på Huglo fortsatte ferden videre innover Hardangerfjorden til Hatlestrand og formiddagstreff på Gamleskulen. På lørdag kveld hadde vi møte i Tørvikbygd. Begge stedene var det godt oppmøte, og vi fikk noen fine samlinger. På søndag kjørte vi over fjellet og videre til Osterøy og Hjellvik bedehus. Der ble vi en flott forsamling på 36 stykker, og det var både unge og eldre representert.

Møte på Hatlestrand Gamleskule
Fra bedehuset i Tørvikbygd

Det har vært løftet frem flere forskjellige emner i både forkynnelse, sang og vitnesbyrd denne helgen. På fredagskvelden lød blant annet dette spørsmålet til forsamlingen: ”Er det lenge siden du har vært alene med Jesus?” Kanskje skulle vi også våge å stille det samme spørsmålet til oss selv: – Er det lenge siden jeg var alene med Jesus? Den gode alenetiden kommer sjeldent av seg selv, men la oss likevel prøve å prioritere rett i en travel hverdag. Husk det Jesus sa til Marta og Maria: ”Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.” (Luk 10:41-42)

TAH

Hovedbilde: Fra Hjellvik bedehus på Osterøy