Feset Bedehus i Bamble.

Tirsdag 18 februar fikk vi besøk på bedehuset vårt av Hans Bergane, og Misjon Sarepta. Ca 45 personer var samlet, og de kom fra forskjellige steder i Grenlandsområdet. Både fra Kragerø, Skien og Porsgrunn kom det mennesker for å høre. Eldstemann var langt over 80 år, mens de yngste var godt under 10 år. Vi har ofte barn og unge på møtene, og ser stort på at de er med på møtene. Det var flere fellessanger i starten av møte, før Atle Minnesjord innledet møte med å lese fra Matteus 8. Der la han vekt på uttrykket: «Den gode jord» og ba oss være bevisst når vi kommer sammen for å høre. At det blir til nytte og gavn for oss.

Så var det duettsang av Hans Bergane og Per Tveten, før Hans talte Ordet. Teksten ble hentet fra Matteus 17, der Jesus tar med noen av sine disipler på Forklarelsens berg. Det var både en klar bibelutleggelse der teksten ble gjennomgått, men den ble òg anvendt personlig på den enkelte møtedeltaker. «Hør Ham» står igjen fra dette møte.  Hvor avhengig vi er av å høre Ordet, og få se Jesus som Frelser og Venn. Jesu frelsesverk ble malt ut for oss, og vi fikk glede oss nok en gang over «Rikdommen i Kristus»

Etterpå var det kake og kaffe og den gode samtalen. Vi ønsker Misjon Sarepta velkommen tilbake på bedehuset når det måtte passe.

Kari Gilje Haave.