Takknemlighet og nød

Moen bedehus ligger på Jaren på Hadeland. Dette er et område der det stadig spretter opp nye hus i nærheten av bedehuset. Familier slår seg ned, barn vokser opp her, bedehuset står her……. og det huset er flott og tjenlig. Men…….her trengs noen unge kristne familier som kan gå inn i fortsettelsen av oppdraget som de eldre har stått i og står i.

I går hadde vi formiddagstreff på Moen bedehus. En fin flokk møtte frem og det var godt å være der. De trofaste ildsjelene la til rette for en fin samlingsstund om Guds Ord. Flokken som møtte frem var svært takknemlig både for tale, sangen (Aud Irene og Hans) og bevertningen.

Møtevirksomheten er gått ned de siste årene på Moen bedehus, men det er en fantastisk fin flokk som møter frem når det først er noe som skjer. På møtet i går ba vi om at Herren må drive ut noen av sine ………til området rundt Moen bedehus. Et par familier som kan samle den oppvoksende slekt til barnemøter og andre møter. Vi vet at Herren elsket folket som bor på Hadeland så………på denne måten…… at han sendte sin Sønn til soning for alle deres synder. Det ble ropt ut et «Fullbrakt»….for alle! Men noen må gå å si det til dem som bor her i dag……..

Har du plass til dette på din bønneliste?

Hovedbilde: Hans Bergane forkynte Guds Ord på Moen bedehus