Sarepta i Finnmark

De siste dagene har Sarepta, sammen med Alta frikirke og Pastor Yngve Andersen, hatt møter i Finnmark. Vi har besøkt flere bedehus og forsamlingslokaler, bl.a. i Alta, Karasjok, Lakselv, Lahppoloubbal og Indre Billefjord. Møtene har vært alt fra ungdomskveld i Alta til formiddagstreff for eldre i Mazé.

Yngve Andersen

Det er store avstander i Finnmark, og i løpet av disse 5 dagene ble det tilbakelagt ca. 1000 km i bil. Oppslutningen på møtene var bra, selv om forholdene i Finnmark er litt annerledes enn det ofte er på f.eks. Sør- og Vestlandet med tanke på kvantitet. Likevel fikk vi flere ganger oppleve at Guds tilstedeværelse og løfter ikke er avhengig av et visst oppmøte på samlingene. Møtet på søndagskvelden i Indre Billefjord ble et godt eksempel på dette. Her var vi kun 3 stk på møtet, men etterfulgt av en matbit og en god samtale ble denne kvelden likevel en flott samling! ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.” Matt 18:20

Jeg kjenner på stor takknemlighet etter å ha fått oppleve disse flotte dagene i Finnmark. Det er kjekt å se nye steder og å stifte nye bekjentskaper. Jeg vil også rette en stor takk til Alta Frikirke og takke for godt samarbeid! La oss huske på å be for dem, for Finnmark og for de menneskene som bor der. Husk også på lederne i de forskjellige bygd- og byene. Be om at de må holde motet oppe, og ikke minst at Herren må sende en vekkelse over landet vårt mens det ennå finns tid…

Tor André Haddeland