PRØVELSENS STUND

Svikt ikke Jesus! Han som er Ordet.
Judas var en dag en glad etterfølger av Jesus. Han hadde fått kallet. Ca. tre år vandret de sammen. Han trodde til en tid….men i prøvelsens stund falt han fra. Pengene var viktigere. Evig fortapt……

Annanias og Safira hørte til de første kristne. Så kom prøvelsens stund. De falt….og sammen ble de enige om å ligge i synden. En liten løgn, samt trangen til å sikre seg selv, gjorde at Gud Herren grep inn……og de falt døde til jorden. Evig fortapt…..

Som Guds barn kommer vi alle inn i prøvelsens stund…..kanskje er det i dag du skal inn i den? Du fristes til å stjele, eller til å si og bringe videre en løgn…..en baktale……begjære en annens ektefelle eller hans eiendom………misunnelse…..

Svikt ikke Jesus! Ordet!
Det går an å seire i prøvelsens stund. Det gjorde Josef. Potifars hustru ville ligge med ham og på den måten bryte ekteskapet. Josef fløy bort fra fristelsen. Guds Ord og Guds vilje betydde alt for ham. «Hvordan skulle jeg gjøre denne ondskap å synde mot Gud».

De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Luk 8:13. Forferdelige ord! Forferdelige virkelighet!
Tallet på forhenværende bekjennende kristne i Norden er uhyggelig stort.
Personlig kjenner jeg så alt for mange…..og jeg rystes. Ofte kommer denne sangstrofen ut av min munn: «Redd jeg er for verden, redd jeg er for meg»….etterfulgt av Abba-ropet.

Fly alltid til Jesus Kristus i prøvelsens stund. Frelst for evig….. er alle dem som blir i Kristus/Ordet.