Sareptanytt på hovedoppslag i RB-nett

Mandag formiddag fikk vi mail fra Romsdals Budstikke med spørsmål om: «Hvorfor valgte dere å avlegge Thoresen-Vestre (SV-politikker) et besøk?» og «Hva ønsket dere å oppnå med besøket?». Daglig leder måtte bare innrømme at han verken kjente til Thoresen-Vestre eller til at noen fra Misjon Sarepta var sendt på døra til ham.

Hovedoppslag på nettsiden
Litt senere på dagen oppdager vi at det på hovedplass ligger et stykke ute på RB-nett om at en mann hadde avlagt Thoresen-Vestre et besøk på søndag. Bildet i oppslaget viser blant annet siste nummer av Sareptanytt. Stykket i avisa var fint skrevet og spesielt avslutningskommentaren fra SV-politiker Thoresen-Vestre, er både god og reflektert. Så takk til både journalist og Thoresen-Vestre for det. Hele stykket kan du lese her

Bakgrunn
Jeg har i løpet av dagen fått med meg bakgrunnen for dette oppslaget som kom på nett i dag. Før helga var det flere oppslag i Romsdals Budstikke i forbindelse med «Verdidokumentet» til ImF. Også i Molde har ImF både skoler og barnehage. SV-politikker Thoresen-Vestre, som er lærer og homofil, reagerer i fredagens avis knallhardt på «Verdidokumentet» til ImF. Ansettelseskravene mener han er forhistoriske, og han mener at slike skoler og barnehager må miste statsstøtten. Han ønsker endringer i lovverket og er frustrert over at «skattepengene våre går til slike skoler».
For at ingen skal være i tvil; Misjon Sarepta vil gi vår fulle støtte til ledelsen i ImF, og takk for den klargjørende artikkelen til generalsekretær Erik Furnes, som stod i avisen Dagen 31. januar.

Skattepenger
Det er ikke bare SV-politikere som betaler skatt. Det gjør også tusener på tusener av kristne. Jeg for min del tenker det er forferdelig at mine skattepenger kan bli brukt til å ta livet av foster i mammaers mage. Jeg tenker at det er forferdelig at mine skattepenger kanskje blir brukt til å støtte en organisasjon som FRI. En organisasjon som faktisk slipper til på skoler med en forvirringens ånd og budskap. Et budskap som oppløser hjørnesteinen i et samfunn……familien….ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Når denne Guds ordning vrakes, endres samfunn og land raskt. Da vil vi få se oppløsning i hele samfunnets strukturer.

Ikke utsendt av Sarepta, men av Herren
Det var ikke Misjon Sarepta som sendte noen på døra til SV-politikeren. Det var Herren som gjorde det! Så lenge det heter dag, kommer Herren Gud fremdeles til å sende ut sine tjenere med innbydelsen! Innbydelsen til en frelse som er gjort ferdig av Gud selv. Jesus Kristus er Frelseren. Han er Guds Ord. Han er selve «Gaven» og Han er eneste veien til himmelen. Da Jesus ropte ut på korset: «Det er fullbrakt!», da var det fullbrakt et frelsesverk for alle politikere, mediefolk, predikanter….ja, for alle!  Men……. så mange vil ikke ta imot gaven. De velger heller mørkret……enn Han som er Lyset. En evighet i mørkret….fremfor en evighet i herlighet og Lys. Hvorfor?

Menneskene vil ikke at gjerningene deres skal refses
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Joh 3:18-20

Dette budskapet kan ikke åndelige blinde forstå. Mennesker tror de er frie, men de er bundet fast. Fast i synden. Mennesket blir rasende når Gud peker på synd og forteller i sitt Ord om konsekvensene av å bli værende i den.
Rart er det også at mennesket kan bli rasende over å høre av Jesus Kristus munn: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh 14:6 .
Hvorfor vekker dette vrede? Her blir mennesket fratatt alle muligheter til å kunne frelse seg selv. Det hater den gamle medfødte syndenaturen i oss.

Besøkelsestid! Det gjelder evigheten!!!
Tenk så flott at et Guds barn gikk på besøk til en politikker, med et hjertens ønske om at det må gå ham vel i evigheten. Også politikere lever bare en ganske kort stund på jorden…..slik som oss andre. I den bibel som ble gitt, kan politikeren lese seg frelst, uten eget strev og kav. Ja, det å bli frelst er å ta imot Jesus Kristus, som er Guds Ord. Bibelen kaller det å omvende seg. Når man omvender seg, vender man seg til noe……fra noe annet.
Til Gud – Fra avgudene.

Jesus står en dag og ser ut over byen Jerusalem.
Han gråter…….
Gråter han over vår by? Over deg? Over meg?
Hvorfor gråter han?

Jesus sier: «fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Luk 19:44.

La det ikke bli forgjeves…..det at han har gjort frelsen ferdig for deg……for meg…..

Hovedbilde: Tatt av PC-skjerm. Oppslaget på RB-nett