De indre bygder og Å.

Den siste tiden har Sarepta hatt en del møtevirksomhet i de indre bygder i Agder, men også Å bedehus i Lyngdal fikk besøk. Vi har hatt møter og bibelundervisning.

I Hægebostad var det bibelhelg med seks bibeltimer. Det var godt fremmøte og folket var takknemlige. Mange setter pris på å høre sammenhengende undervisning fra bibelen.

I en tid der bedehusflokkene settes under press til å gå bort fra åpenbare bibelske sannheter, trenger vi å gå til Bibelen for å se hva Gud sier. Det holder ikke med argumentasjon og veiledning som bare bygger på hvordan tingenes tilstand er blitt i landet vårt og at vi må rette oss etter det. Vi trenger å vite hva Guds Ord sier. «Får djevelen oss først bort fra Guds Ord, fører han oss senere akkurat dit han vil».
Tillit til Guds Ord kan vi ikke ta oss til. Vi kan ikke bestemme oss for det. Det er noe som Herren selv gir. Han gir det i samfunnet med seg selv (Ordet) og ved Den Hellige Ånds overbevisning.

De siste dagene har vi vært på Stallemo og i Sveindal. Dette er steder der det ikke er veldig mye møtevirksomhet. De fremmøtte uttrykte ønske om at vi snart måtte komme igjen. På disse stedene kom det flere unge. Det var svært gledelig.

Noen fra Sareptagruppa på Sørlandet har vært med og deltatt på flere av møtene. De har også ordnet det praktiske i forhold til møteplassene. Denne gruppa samles regelmessig til bønn for arbeidet. Det er avgjørende å ha slike støtter rundt om som er med og bærer arbeidet i bønn og offer.

Bilde: Fra Stallemo bedehus. Ole Kjell Gundersen ledet møtet på en lun og god måte.