Nyttårsmøte for Sarepta på Sola

Jesus Kristus som Guds Lam er den som har nøkkelen til fremtiden i sin hånd. Jesus Kristus vil gi fremtid og håp. Dette var hovedbudskapet som lød på Misjon Sarepta sine nyttårsmøter på Salem på Sola 1. nyttårsdag. Mange i den fullsatte salen gav uttrykk for at det hadde vært en stor og god opplevelse å starte det nye året med møtene til Misjon Sarepta. Budskapet som lød fra talerstolen, gav håp og frimodighet i Jesus Kristus i møte med det nye året.

Påtroppende leder for Misjon Sarepta, Ole Andreas Meling forkynte Guds Ord ut fra Johannes Åpenbaring kapitel 4 og 5. Han vektla at det var bare Jesus Kristus som Guds Lam som var verdig til å åpen boken om fremtiden. Ved troen på ham er vi sikret en evig fremtid og et evig liv.

Lektor ved Jærtun Lutherske Friskole, Eivind Gjerde forkynte ut fra Jærtun sitt mottoord fra Jeremias 29,11: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Gud i himmelen har fredstanker med sitt folk på jorden. Den som tror på Jesus Kristus, skal få lov til å tenke fredstanker. De urolige tankene fordi vi er syndere, vil komme av seg selv. Fredstankene virker Guds Ord i den som tror på Jesus Kristus, for Jesus Kristus er vår fred.

Ole Andreas Meling og døtrene Rut og Maren deltok med sang. Det var to møter hver kveld.

Arild Melberg som er daglig leder Centro Sarepta i Spania, bidro med ferske opplysninger fra arbeidet i Spania på begge møtene.

Det ble tatt opp en gave til misjonen sitt arbeid. Det var servering av kaker, saft og kaffe mellom de to kveldsmøtene. Praten gikk livlig og stemningen var god.

Det var veldig gledelig at så mange unge mennesker møtte på begge møtene.