12 nasjoner samlet på Misjonskonferanse

Vi ba to deltakere på misjonskonferansen om å skrive noen ord om hvordan de opplevde å være her. Elise og Lorents Nord-Varhaug sendte oss dette:

12 nasjoner samlet på Misjonskonferanse!
I løpet av disse 4 dagene på Centro Sarepta fikk vi erfare åndens samfunn på tvers av landegrensene. Vi lyttet til Kristus sentrert forkynnelse av mennesker fra forskjellige nasjoner og kjente at vi drikker alle av samme kilde. Nåden, takknemligheten og nøden binder oss sammen.

Fra Nord-Afrika fikk vi lagt innover oss ordet «frykt ikke». Vi har en Gud som har all makt. «Guds suverenitet er en pute mennesket skal hvile på.(Spurgeon)

Fra andre fikk vi høre om Han som gir for intet og velsigner oss ufortjent. Takknemlige reiser vi hjem igjen med nye vennskap og flere navn på bønnelista. Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Matt.9.37-38