Reto deltok på misjonskonferansen

Reto er en organisasjon som startet sitt arbeid i Spania i 1985. I dag har de arbeid i over 30 land. Leder for arbeidet, Jose Manuel Monjero Gomez, deltok på to seminarer under misjonskonferansen på Centro Sarepta 1.-4. januar.

Reto har arbeid (baser) i over 30 land rundt om i verden

Reto driver et fantastisk flott diakonalt arbeid. De hjelper mennesker ut fra rusens forferdelige jerngrep. Narkotika, alkohol og andre rusmidler binder mennesker fast til en fordervelse av et liv. Etter at Reto har hatt mennesker inne på et behandlingsprogram i 1,5 år, hjelpes de forsiktig inn i ulik arbeidstrening. Gjenbruksbutikker, rengjøringsbyrå, restauranter, møbelfabrikk, transporttjenester og bilverksteder er bare noen av de forskjellige arbeidsplasser Reto har.

Reto er en bevegelse som har fått nåde til å lede mange mennesker til Jesus Kristus. De får oppleve å være et redskap når Herren løser mennesker ut av djevelens snare og jerngrep.

Reto har helt fra begynnelsen av hatt en tydelig kristen profil. Det er gledelig at de har et så sterkt fokus på forkynnelsen når de samtaler om veien videre. Jose understreket, i løpet av sine seminarer, at han var svært glad for kontakten med Sarepta og Sarepta sitt fokus på bibelundervisning. Jose ønsket Sarepta velkommen til alle deres baser rundt om……..akkurat som Sarepta ønsker Reto sine folk velkommen til Centro Sarepta.

Her har Reto sine baser i Spania og Portugal

Vi som var tilhørere på misjonskonferansen, opplevde det svært rikt å høre Jose Manuel Monjero Gomez legge ut fra Guds Ord.

Reto har også etablert arbeid i Norge.

Hovedbilde: Leder i Reto, Jose Manuel Monjero Gomez, (tv) og nyansatt misjonær i Sarepta, Roar Steffensen, (th).