Ny leder utland i Misjon Sarepta

På tredje dagen under misjonskonferansen i Spania, ble det offentliggjort at Misjon Sarepta får ny leder utland fra 1. august 2020. Støttemedlemmene i Sarepta var allerede orientert om dette. Vi takker dem og andre forbedere spesielt. Slik vi ser det …..så er det Herren som har drevet ut arbeideren.

Det er Andreas Norbye (36 år) som er tilsatt som ny leder utland fra 1. august 2020. Styret i Misjon Sarepta er svært takknemlig for at Norbye har svart ja til kallet til å gå inn i denne stillinga, og tror det vil være godt for arbeidet fremover. Det er flott å få en ung mann inn i denne lederoppgaven.

Bakgrunnen for at det er tilsatt ny leder utland, er at Jan-Tore Olsen har bedt om dette. Olsen, som er initiativtakeren til Sarepta, har vært leder utland siden oppstarten, og han har gjort en uvurderlig innsats. Av helsemessige grunner ønsker han noe mindre stilling og et mindre ansvarsområde. Han kommer fremover til å ha en friere stilling som misjonær der hovedoppgavene blir oppsøkende virksomhet, forkynnelse og undervisning ved Centro Sarepta.

Andreas Norbye har god bakgrunn for den stillingen han er kalt inn i. Han er oppvokst i Nord-Norge. Kristent sett har han bakgrunn i Laget, bedehuset og kirken, og han står teologisk og åndelig midt i det Sarepta står for. Han er utdannet lærer, og han behersker spansk svært godt. Han har misjonærerfaring fra Bolivia, og han har vært lærer ved en norsk skole i Spania. Han har vært aktiv i Sarepta over flere år. Norbye kan delta med forkynnelse, undervisning, sang og – ikke minst – kontaktskapende arbeid.

Hovedoppgaven for leder utland er å få utvidet kontaktnettet i Spania, nå ut i det spanske folket, undervise ved Centro Sarepta og ta seg av diverse administrative oppgaver, særlig der spanskkunnskap er en forutsetning. Også kontakt inn mot Nord-Afrika er en viktig del, og etter hvert kan det være aktuelt med kontakt også i spansktalende områder ut over Spania.

Styret er glad og takknemlig for den styrking av arbeidet som det nå ligger til rette for i 2020 ved ny leder utland, og at Jan-Tore Olsen med det blir frigjort til mer utadrettet virksomhet. Det samme gjelder for arbeidet i Norden, ved at Ole Andreas Meling blir ny daglig leder for Misjon Sarepta. Som leder Norden får Hans Bergane konsentrere seg enda mer om å utvide virksomheten her, særlig ved å skape stadig nye møteplasser mellom Guds ord og folk. Ved at Eirikur Melberg i høst startet som driftsleder ved Centro Sarepta, gir det muligheter til enda sterkere satsing framover ved senteret.

Hans Bergane (t.v) blir leder Norden fra 1. auguast 2020. Ole Andreas Meling (t.h) går fra samme dag inn i stillingen som daglig leder i Misjon Sarepta.

Styret er også glad for at det danske ekteparet Roar og Merete Steffensen har takket ja til et engasjement første halvår 2020 knyttet til Centro Sarepta, og så får vi se hvordan det blir videre. Styret arbeider med å utvide forkynnervirksomheten ytterligere, og man vil gjerne i gang med diakonale prosjekt i Spania.

Roar og Merete Steffensen presenteres av Jan Tore Olsen (t.v) på misjonskonferansen på Centro Sarepta. De har sine første arbeidsdager under denne konferansen.

Nye medarbeidere og utvidelse av arbeidet kaller på forbønn og omtanke for arbeidet.

Johannes Kleppa. Formann, Misjon Sarepta
Hans Bergane. Daglig leder, Misjon Sarepta

Hovedbilde: Jan Tore Olsen (tv) og Andreas Norbye (th)