Du – en julegave? – en åndelig støtte!

Også i 2019 har vi gjennom Sarepta sin virksomhet fått oppleve at nye har kommet til. Kommet til Ordet. Lyttende, lesende og spørrende. Noen har fått bekjenne Jesunavnet. Andre ber vi for om at underet, den nye fødsel, må skje.

Alt dette som vi opplever – er Herrens verk – og Han har sine redskap her på jord som Han bruker. Det er ikke de ansatte i Misjon Sarepta og de «frivillige» forkynnere og lærere jeg vil trekke frem her i dette stykket. Det er «baktroppene».

«Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» Rom 10:15

Det er en stor flokk med åndelige «bærere» i Misjon Sarepta. De lever selv tett ved Kristi kors og er nådeavhengige. De er trofaste Herrens tjenere som står med. De minner Herren helt konkret om arbeiderne i frontlinjen, stedene der det er møtevirksomhet, folket som bor der møter skal foregå, enkeltpersoner som Herren drar spesielt på, spesifikke land der Sarepta arbeider inn imot og mye mye mer. Viktigste bønn som blir bedt er; at Herren må bruke de råd Han vil for at vi blir i Ham og i Hans rettferdighet. Om vi blir vi i Kristus …..vil nemlig arbeidet bære frukt.

Mange av disse «bærerne» er støttemedlemmer i Misjon Sarepta. Støttemedlemmene får flere brev i året med informasjon og konkrete bønnebegjær. Støttemedlemmene kan delta på Landsmøtet og velge noen inn i styret. I tillegg kan de komme med råd og innspill til ledelsen.

Herren har på en forunderlig måte åpnet dører for sitt Ord gjennom det arbeidet vi står i. Derfor kaller vi stadig flere arbeidere inn i tjeneste. Lønnede og «frivillige». Om Herren gir oss 2020, vil dere få se flere nye medarbeidere på bønnelistene og på reiserutene. Når arbeidet nå utvides, trenger vi flere bærere…… Først og fremst trengs du inn i en åndelig gudstjeneste i hverdagen. Der tid settes av til Bibel og bønn og Jesus deles der du bor. Det er ikke noe jeg er mer redd for ved vår virksomhet…….enn at undervisning og møtevirksomheten vi holder på med blir uten Ånd og kraft. At Sarepta bare blir en organisasjonssak…… og at det er denne «saken» vi samler mennesker om og til. Menneskene må få møte Jesus Kristus!

Om Herren kaller deg til å bli en «bærer» av Sarepta sin virksomhet – så er vi veldig takknemlig. Om du vil bli støttemedlem kan du lese mer om det her. Det ville være en julegave som vi ydmykt vil takke Herren for. Det er jo Han som driver ut arbeidere.

Jesus. meg selv jeg deg bringer.
Legger meg ned for din fot.
At du meg evig skal eie,
Jeg er jo kjøpt med ditt blod.

Misjon Sarepta er en liten organisasjon. Vi har heller ikke noe mål om å bli stor. Men Misjon Sarepta har veldig mye møter og undervisning…… i forhold til de budsjettrammer vi opererer med.
Vi er svært opptatt av at evangeliet, ved forkynnelsens dårskap, når ut til mennesker. Vi spisser arbeidet inn der. Vårt hovedfokus er å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord. Gå der Herren åpner dører. Men vi ser også etter….. og går gjerne inn i enkle diakonale prosjekter.

Bilde: Adobe Stock