Plante fra Centro Sarepta

For litt siden hadde Misjon Sarepta bibelhelg på Hella bedehus i Nordhordland. Det var felles for flere bedehus i området, og det var andre året med slik felles bibelhelg. Det er å håpe at det blir en tradisjon fram over. Heller ikke i Nordhordland er det så mange som samles på bedehusene lenger. Flokken var derfor ikke så stor, men det var tydelig at de som kom på bibeltimene, satte pris på undervisning og det å kunne komme sammen på denne måten.

Johannes Kleppa var taler, og konen, Oddlaug, sang. Lars Nordanger ledet møtene en av dagene. Han er original i positiv betydning av ordet, og han har vært på Centro Sarepta to ganger, der han har deltatt på undervisningen, vært med på fjellturer og gjort praktisk arbeid. Han fortalte også litt om stedet og fjelltur-leiren han hadde vært med på.

På framsiden av senteret stod det noen svært høye tujaer. Disse ble felt for snart ett år siden, slik at det skulle bli lyser, og solen skulle slippe bedre til om høsten, vinteren og våren. Lars hadde tatt med seg hjem kongler fra disse trærne, og sådd frøene. Han hadde fått noen til å vokse. På møtet overrakte han en liten plante til formannen i Sarepta, så nå kan det bli tre fra Centro Sarepta i Skarefjellet 25 i Bergen!