Hvem er jeg, og hvem er Gud?

Bibelhelga med Curt Westman i Tromsø er over for denne gang, og vi kjenner på en stor takknemlighet til Gud for det vi har fått høre. Det har vært en vekkende og og trøsterik forkynnelse denne helga. Overskriften for bibelhelga var «Hvem er jeg, og hvem er Gud». Godt er det at vi her i tiden kan bli kjent med hvilken bunnløs synd vi bærer på, så vi kan gå til Jesus med hele vårt konkursbo. Enda bedre er det å bli kjent med hva Jesus har gjort for oss, så hans nåde og barmhjertighet får lyse for oss, så vi frimodig kan tro syndenes forlatelsens ord. Gaven fra Jesus er så stor, at det noen ganger kjennes vanskelig å ta imot.

Ordet fra Joh 3,16 har vært fremme noen ganger denne helga, og taleren har prøvd å innprente i i oss hvor vi kan finne fred for vår udødelige sjel.

Vi fikk også besøk av ikketroende mennesker denne helga, det er et Guds under at det enda er noen som vil komme å høre Guds ord.Det ble en fin samtale med en par av disse i pausene, Ordet hadde grepet deres hjerter, De ga også uttrykk for at de ønsket å være med på flere slike samlinger.

Møtene fortsatte også utover kveldene i hjemmene, mange ville være med på dette også, for å samtale mer om det vi hadde hørt. Takknemligheten er stor også etter denne helga.Takken stiger opp til himmelen, for at den Herre Jesus elsket oss så høyt at han gikk i døden for oss.

Tor Larsen

Bilde: Fra et av møtene sist helg