Møteserie i Solemdal

Tre onsdagskvelder i høst har vi hatt temaet: Dyrebare løfter – Dyrebar tro, på bedehuset i Solemdal. Det er Gunnar Holth som har undervist og forkynt Ordet og Hans Bergane har ledet samlingene. I går kveld hadde vi siste samlingen for denne gangen.

Det har vært gode samlinger og de fremmøtte har vært takknemlige. Gunnar har løftet frem noen sider av kristenlivet som det sjelden forkynnes om. Anfektelse, prøvelser og kamp har vi fått høre en sunn veiledning om.

Siste kvelden fikk vi løftet vårt blikk mot den Guds herlighet som venter alle de som har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod (Joh Åp 7:13-14). Skal det bli lyst? – For deg?…..lød spørsmålet fra talerstolen.

Disse møtene kom til ved at vi «oppdaget» at det var planlagt litt mindre møter på bedehuset i høst. Det er ikke nå tiden for å samles mindre på bedehusene…….om sunn og god forkynnelse. Vi trenger å hjelpe hverandre inn til det «ene nødvendige».

Om det planlegges lite møter, der forkynnelsen av Guds Ord er hovedsaken, på ditt hjemsted……. så ta kontakt med Sarepta. Vi vil gjerne hjelpe til med å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.