Utreiseuke

I løpet av et bibelskoleår på Centro Sarepta (CS) har vi satt av 5 uker til reisevirksomhet rundt om i Spania og enkelte naboland. Dette året er utreisene planlagt til Toledo, Madrid, Valencia, San Sebastian, Bilbao, Santander, Barcelona, Granada, Sevilla, Córdoba, Andorra, Marokko og Portugal. Vi reiser da ut med studentgruppa og noen av de ansatte.

Første utreise starter i dag, lørdag, og går til Toledo, Madrid og Valencia. På programmet står 8 dager med bl.a. besøk i ulike evangeliske menigheter, flere husmøter og besøk hos Sociedades Bíblicas (det spanske bibelselskapet) i Madrid. Det er også avtalt besøk med enkeltmennesker som bærer med seg en historie som vi tror vil etterlate spor i gruppa vår.

I Toledo er det avtalt møte med en mann som iblant har blitt kalt for ”mannen fra Makedonia” (Apg. 16.9). Han kommer ikke derfra, men han var den spanjol som sendte brev over Atlanterhavet med spørsmål om åndelig hjelp til Spania. Det ble bakgrunnen for at de første misjonærer fra IELA (ei luthersk kirke i Argentina) med økonomisk støtte fra USA, rundt år 2000 ble sendt til Spania, og etableringen av IELE (den lutherske kirka i Spania). Han vil bl.a. fortelle om evangeliets historie i Spania, inkvisisjonen og den store motstand evangelisk kristendom møtte og fortsatt møter her i landet. Han vil også dele erfaringer fra sitt liv som luthersk kristen i en katolsk verden.

Ellers er vi så heldige å ha besøk av Edith og Jakob Trodahl fra Madla. De blir med på hele utreiseuka hvor Jakob bl.a. skal ha daglige bibelstudier over Markusevangeliet. Denne uka har han hatt bibeltimer på CS fra Daniels bok.

Samtidig med at det er utreiseuke fylles CS av ungdom fra Haugalandet vgs. som er på skoletur i Spania.

Kol. 4.3: ”Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium.”

Foto: Jan Tore Olsen