Møter på Nord-Vestlandet

Jesus sa en gang: «La oss gå andre steder – til småbyene her omkring.» Mark1,38 Det er kallet også for Sarepta. Jeg visste jo at det ble ikke de store flokkene i dette området. Vi var i Vevang, Bud og Tornes. Søndag ble vi overrasket med en meget fersk hilsen fra Centro Sarepta. Gerd Aas på 91 år dukket nemlig opp med hilsenen etter nettopp å ha kommet hjem.

Gerd Aas

Takk til Sareptas faste «inventar» Liv og Martin for god tilrettelegging av møtene med både kaffe og medbrakt «Sarepta-kaker»

Ordet er forkynt, og Gud, Den Hellige Ånd vil sørge for sann virkning i hjertene.

Oddvar Dahl, Liv og Martin Schjølberg

Hovedbilde: Oddvar og Martin synger