Godkjennelse i det spanske volontørregisteret

I dag kjenner vi på glede på Centro Sarepta. Etter en lang prosess og måneder med venting, fikk vi i går den etterlengtede beskjeden om at Centro Sarepta er godkjent og registrert i det spanske volontørregisteret. Det betyr at vi også har lov til å arbeide med volontører med bakgrunn fra land utenfor Schengenområdet.

I praksis betyr det at ungdom utenfor Schengen kan søke om opphold i Spania gjennom volontørvisum. Vi har tidligere hatt søkere til CS fra Sør-Amerika og Mellom-Amerika som har fått avslag på søknader om studentvisum, bl.a. med begrunnelse i at Centro Sarepta ikke er godkjent i det spanske utdanningssystemet.

Alle tilbakemeldinger vi har fått når vi har spurt om råd i ulike instanser med tanke på visum for ungdom utenfor Schengen, har entydig pekt på volontørvisum som den mest farbare vei. Volontørvisum gir rett til opphold i Spania i ett år, og forutsetter 10 timers volontørtjeneste / praksis pr. uke. Det vil legges til rette både for praktiske oppgaver her på senteret og noe utadrettet virksomhet.

Vi har seks-syv ungdommer i Sør-Amerika som har ventet på denne godkjennelsen i uker og måneder. Vi hadde kontakt med flere av disse i går kveld, og søknadsprosessen med tanke på visum settes i gang umiddelbart. Det er lokale kirker i Latin-Amerika som gjerne vil sende noen av sine ungdommer til CS, og som anser dette som en måte å forme sine egne ungdommer med tanke på en fremtidig tjeneste i sine lokale menigheter.

Det ville vært fantastisk om du som leser disse linjer også kunne være med å folde dine hender i bønn til den allmektige Gud om at Han kunne åpne dører og vei, dersom det var hans vilje at disse ungdommene skulle få et år på CS.

Bilde AdobeStock