Sarepta og Samemisjonen

I Samenes Venn nr. 4/2019 skriver daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen, om den vanskelige driftssituasjonen som har vært i organisasjonen gjennom flere år. De siste årene har man prøvd å finne driftsopplegg som kunne være bærekraftig for framtiden, men det har ikke lykkes. Det siste året har et omstillingsutvalg jobbet intenst med situasjonen, ut fra at denne oppleves meget alvorlig.

Gundersen påpeker at det viktigste for Samemisjonen er at dens kall og arbeidet forsetter og helst blir styrket, særlig i de samiske områdene. Hvilken organisasjonsstruktur dette skal skje innenfor, er av underordnet betydning. Saken står høyt på Landsstyrets dagsorden, og i den sammenheng skriver daglig leder:

«Siste landsstyremøte vedtok også enstemmig å føre videre samtaler med Sarepta med tanke på mulig sammenslåing som et av alternativene. Målet er, uansett organisasjonsmessige endringer, at forkynnelsen i de samiske områdene videreføres og styrkes.»

Styret i Misjon Sarepta har sagt seg positiv til samtaler med Samemisjonen om eventuell sammenslåing. Styret har som forutsetning at man ved eventuell sammenslåing legger til grunn Sarepta organisasjons- og styringsstruktur og at navnet blir Misjon Sarepta. Ut over det er styret i Sarepta åpen for ulike løsninger og er pragmatisk. Poenget med en sammenslåing må være at begge organisasjonenes kall og arbeid videreføres og styrkes. Fra Sareptas er man positiv til samtaler om sammenslåing, nettopp fordi man tror det kan styrke arbeidet totalt sett.

Initiativet til samtalene har altså kommet fra Samemisjonen, og det vil i stor grad være hva Samemisjonen finner mest tjenlig med tanke på å videreføre organisasjonens kall og arbeid, som blir avgjørende for saken. Til nå har det bare vært uformelle sonderinger mellom organisasjonene. Formelle forhandlinger starter om kort tid, og resultatet av disse vil ligge til grunn for de to organisasjonenes beslutning i saken. Det er målet at framdriften i forhandlingene skal være slik at Samemisjonen kan ta stilling til saken på sitt Landsmøte sommeren 2020.

Grunnlaget for samtalene ligger i felles læreplattform, sammenfallende i åndelig syn og i at begge organisasjonene er opptatt med å skape møteplasser mellom Guds ord og folk, særlig der det er lite eller ikke forkynnelse fra før.

Saken kaller til forbønn, bønn om at Herren må åpne og stenge dører etter som han finner det mest tjenlig for misjonens store sak og folks frelse.

For Misjon Sarepta
Formann: Johannes Kleppa ——– Daglig leder: Hans Bergane

One thought on “Sarepta og Samemisjonen

Comments are closed.