Nordisk ungdomsleir i Spania

For tredje år på rad ble det arrangert nordisk ungdomsleir på Centro Sarepta. Antall deltakere har steget for hvert år, og vi har etter den første sommeren måttet tilby to uker for å få plass til alle som har ønsket
å komme.

Dette året hadde vi tilnærmet fulle hus begge ukene. Deltakerne kom fra
Alta i nord til Danmark i sør, med hovedtyngden fra Rogaland og Trøndelag.
Sommer og sol, hav og basseng, utflukter, aktiviteter, god mat og gode samtaler har vært gode rammer rundt oppholdet.

Likevel har det aller viktigste siktemål vært å hjelpe hverandre inn til et møte med Gud i hans ord. Det er stort å se lyttende ungdom sitte med en oppslått bibel i sitt fang i en fullsatt møtesal. Enda større er det å få høre deres vitnesbyrd, når de deler noe av det de har fått se i sin bibel og erfart i sitt trosliv. Vi er overbevist om at Guds ord har fått nå inn disse dagene, både gjennom bibeltimer, kveldsmøter og vitnemøter. Misjonsseminar har også fått rette fokuset på de mange som aldri har fått høre evangeliet.

Denne sommeren er det Torgeir Nygård og Jan-Tore Olsen som har vært med som hovedtalere, og Elisabeth Gjerde og Caroline Dirdal som sangere.

På den siste leiren ble det brukt et par timer til å samle inn søppel i nærområdet, noe som resulterte i mange positive tilbakemeldinger fra forbipasserende, både i form av tomler opp og oppmuntrende kommentarer. I forbindelse med søppelplukkingen kom det inn ca. kr 44.000,- til Centro Sarepta. Disse pengene vil brukes med tanke på finansiering av spansktalende deltakere på bibelkurs og leirer.

Oppholdet ble avsluttet med nattverdmøte og grilling i hagen kl elleve på kvelden.


Misjon Sarepta vil også neste år ønske
velkommen til nordisk ungdomsleir i
Spania. Datoene er allerede på plass; 28.
juli – 3. august og 4.-10. august 2020.