Valldal og Skodje

På Sylte bedehus i Valldal har Sarepta vært flere ganger og holdt møter. På Skodje bedehus var vi for første gang på fredag. Sist gang vi var i Valldal begynte noen å ymte frempå om at vi burde kommet med flere møter. Gjerne en bibelhelg. Når vi var der nå igjen, på torsdag, hadde det modnet frem til at «du må komme å ha noen bibeldager her». Dette er gledelig.

De handler om at Guds folk igjen må få «smaken» på Guds Ord. Trang etter det. Jeg husker en tale av Gudmund Vindskei der han fortalte fra vekkelsen i Etiopia. «Vi trengte ikke å tillyse bønnemøte og samlinger om Guds Ord. Nøden presset oss sammen», sa Vindskei. Jeg hører nå fra Egypt at de troende daglig trenger til å finne sammen om Ordet. Det er rett og slett livsnødvendig for dem….. for å bli holdt i live….. og for at nye skal bli berget for evigheten. Slik er det der folk våkner.

I Vestens åndelige søvn og overflod av djevelmat….som finnes på markedet i kristelige og ukristelige sammenhenger………trengs Guds mat til folket!Når Guds Ord høres kan dette føre til at mennesket begynner å stille de rette spørsmål……og det kan bli nød. Plutselig oppdager mennesket «at man ikke er god nok som man er». Spørsmålet blir: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst….for evig?» Dette gir Gud svar på. Ikke ved å finne noe i oss som gjør oss fortjent til frelse, men lyskasteren rettes mot Ham. Hvordan Han elsker! «For så elsket Gud verden» står det i Joh. 3:16…..altså PÅ DEN MÅTEN!…… «at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv».

På Skodje bedehus, som er et stort og flott bedehus, er det visst heller ikke så stor virksomhet. De har G11 annenhver søndag fra september av og frem til juni. Dette er et samarbeid mellom flere bedehus for et større område. Ellers er det lite med sammenhengene møtevirksomhet. Noen bibeldager/helger er det innimellom. Likevel fikk vi den forståelsen av at virksomheten hadde gått kraftig tilbake de siste tiårene. Gledelig var det da å møte en flokk som virkelig hungret etter mer Guds Ord. På direkten ble vi utfordret til å komme tilbake med mer av Guds mat. Og det vil vi prøve på.

Skodje bedehus

Skodje og Valldal er ingen unike eksempel. I Sarepta møter vi på åpne dører for Ordet over alt. Vi tror at alle bønnegruppene som ber for møtevirksomheten…. og for alle stedene vi skal besøke…..får bønnesvar. De ber om at Ordet må få inngang, ja, at Herren selv må åpne en dør for sitt Ord. Takk til alle dere som minner Herren og legger alt frem for Ham!

Det er avgjørende viktig at menneskene i Norden får øynene rettet mot hvordan Gud viser sin kjærlighet.

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»
Rom 5:8

Hovedbilde: Sylte bedehus i Valldal