Utvidelse av arbeidet i Norden

Vi er overbevist om at Norden trenger omreisende forkynnere. Forkynnere som er utrustet med nådegaver fra Herren. Det handler om å gi fårene mat og om mulig bringe Kristus/Ordet til dem som sitter fast i djevelens garn. Herren er nemlig den som kan løse. Be om at Herren må gi nådegaver og drive ut evangelister, lærere og andre forkynnernådegaver til virksomhet i Norden.

Norge
Frivillige rundt om i landet stiller nå opp i teamtjeneste for Sarepta sitt hovedkall……det å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Østlandet, Agder, Sør-Vestlandet, Nord-Vestlandet, Trøndelag og Finnmark (samarbeid med Alta Frikirke) finnes det nå områdegrupper som er med i teamtjenesten. I forbindelse med at arbeidet utvides i Norden, vil vi også oppmuntre til at det gjøres bønner til Herren om at Han må gi oss hyrde- og ledernådegaver. Både lokalt og sentralt.

Støttemedlemmer
I dag har vi igjen sendt ut et brev til våre støttemedlemmer. De mottar 5-6 slike brev i året. Det er avgjørende å ha slike støttemedlemmer som er med å bære arbeidet. Flere av dem har startet bønnegrupper eller forening som har til særlig oppgave å be for Sarepta sitt arbeid.
Med utvidet virksomhet i Norden ønsker vi også flere støttemedlemmer til å bære.
Er du ledig på torget?
Støttemedlemmer i Sarepta «betaler» denne medlemskontingenten:

Heltidsstudent: 300 kroner/mnd. = 3 hamburgere m/brus
Ungdom under 35 år: 500 kroner/mnd. = to månedsavgifter på telefon
Voksen: 1000 Kroner/mnd. = 1,5 bensintank

Støttemedlemmene kan delta på Landsmøtet hvert tredje år og velge styremedlem og varamedlem.

Ta kontakt på post@misarepta.no om du vil bli støttemedlem i Misjon Sarepta

Alle bilder: AdobeStock