Johannes Thorlund slutter som tilsatt i Sarepta

Johannes Thorlund har sagt opp sin stilling og slutter som fast arbeider i Sarepta fra utgangen av september. Han og Maria med sin familie vil fortsatt å bo i Spania og være en del av fellesskapet i Sarepta. De er glade og takknemlig for de to årene de har hatt i Sarepta, og ser stort på dette arbeidet, ikke minst det med et bibel- og opplæringssenter.

Johannes var tidligere selvstendig næringsdrivende som ingeniør. Han syntes overgangen fra å være selvstendig til å være arbeider ble vanskelig. Han syntes også at det ble for krevende å undervise så mye som det var tenkt i stillingen. Dette prøvde ledelsen å imøtekomme ved å legge en del diakonalt arbeid inn i stillingen. Det var oppgaver Johannes kunne tenke seg, men han fant det vanskelig å få til en god arbeidssituasjon for seg og sin familie.

Når jeg nå tar opp igjen min ingeniørforretning, håper jeg å få tid til også å delta i Sareptas arbeid i Spania. Jeg liker å undervise på spansk når jeg får forberedt meg skikkelig, og jeg tror at jeg skal få forretningen til å gå på en slik måte at jeg kan ha noe undervisning. Som familie vil vi også delta i misjonsarbeidet på frivillig basis, enten det er ved en bibelgruppe eller gjennom diakoni, og dette kan gjerne være knyttet til Sarepta. Vi ser nå på oss selv som misjonærer i betydningen «teltmakere». Vi har fra begynnelsen følt et sterkt kald til Spania, og det er uendret. Vi ønsker på ingen måte å ha avstand til det overordentlig vesentlige arbeidet som Sarepta har her i Spania, tvert imot. sier Johannes Thorlund.

I forbindelse med styremøtet som Sarepta skal ha i Spania i november, vil det være en markering av at Johannes ikke lenger er tilsatt i Sarepta, og han vil få sin velfortjente takk for den tiden han har vært tilsatt. Han og Maria har bidratt på en positiv måte i det nybruddsarbeidet som Centro Sarepta er. Det vil likevel ikke være en «avskjed», fordi familien Thorlund fremdeles vi være i Spana og være del av Sarepta-familien og misjonsarbeidet her.