Møte-team på Østlandet

Tirsdag kveld inviterte Sarepta til samling Oslo. Hovedfokuset og samtalen dreide seg om dette å nå ut med Guds Ord til steder på Østlandet som sjelden har møtevirksomhet. En fin flokk var samlet og det ble en samtale der gode innspill kom fra de unge.

Dersom du vil være med i team som reiser ut med møtevirksomhet på Østlandet, kan du sende en melding til: 415 10 476. Oppgi navn, bosted, oppgave du kan være med i, om du disponerer bil og din epost adresse.

Det er veldig mange steder på Østlandet som sjelden eller aldri får besøk av forkynnere….. med budskapet fra Herren. Noen Guds barn sitter og «sulter» og lengter etter å få høre forkynnelse. Mange sitter bundet av satan og vet ikke at de trenger å bli løst……..og de får ikke møte Ham som kan løse. De får ikke møte Han som er Guds Ord. Vi har som mål å få bringe Ordet til en …….som trenger Guds mat for å overleve som Guds barn. Vi har også som mål å få bringe Guds Ord til en………som i møte med Ordet, ja Kristus, kan bli løst…..frelst.

For å bringe Ham ut til folk, så er det altså flere som vil være med i en tjeneste. En har tatt på seg koordineringsansvar. Andre kan dele Ordet. Alle er med i konkret bønn for virksomheten. Noen synger. Andre inviterer til møte. Et par stiller med bil inntil teambil er på plass. Noen baker ei kake………ja vi kunne fortsatt.
«Nå skal det bli godt å komme i gang» var det en som sa til meg. Ja!- det er avgjørende å komme i gang fordi:

1.Se, markene er hvite, og høsten er så Stor, Og de er få som kjemper for Jesus her på jord! De fleste frykter ofret og kallets bitre ve. Imens de dør der ute, dør uten lys å se.

Kor: Gå inn i rekken, gå inn i kampen nå! I dag når Jesus kaller deg. Da svar ham, da svar ham ja og gå!

2.Misjonens Herre venter på unge som vil gå, Med livet selv som innsats i ildlinjen å stå, – Som budskapet om Jesus vil bære dit Gud vil, Som gir seg selv som offer for Herrens alterild.

3.Å. vi må være snare, for Kongens bud har hast! Og mørkets makter binder de arme folk så fast. La alle hensyn fare! Si halvhets vei farvel! Gi Jesus å få eie din tid, din kraft, deg selv!

4.Så vil vi være villig å gå hvor Jesus vil – Her hjemme og der ute. Gud gi oss nåde til Å stå hvor han oss setter med kjærlighet og glød, Å kjempe tro for riket, – for Jesus til vår død!

På samlingen i Oslo snakket vi litt om hvordan vi bruker tiden vår. Unge har det snart like «travelt» som gamle. De mange er nemlig blitt en del av den ånd som styrer i tiden. Den ånd vil at man skal bruke all sin tid på seg selv. Også «kristelig tiden» er en kretsen om at jeg skal underholdes, undervises og nyte. Joda, vi gir kollekt…….men tid til å «gå inn i rekken»…»Inn i kampen»…….har vi det? Kan vi gi avkall på noe?
Imens vi tenker på dette blir barnelaget lagt ned i bydelen og på landsbygda. Leirledere ringer seg nesten i hjel for å få tak på ledere. Småbedehusene rundt omkring i det ganske land får sjeldnere og sjeldnere besøk av Guds sendebud.

Gode evangeliske Lina Sandel…… skriver denne sangen:

1.Lev for Jesus, for alt annet Er ei verdt å kalles liv! :/: Til den vennen fremfor andre Helt og fullt ditt hjerte giv! :/:

2. Lev for Jesus! Verdens ære, Rikdom, herlighet og glans :/: Aldri kan ditt hjerte give Blott en times fred som hans.:/:

3  Lev for Jesus, samle sjeler, Fylk dem under korsets flagg! :/: Skynd deg før enn natten kommer, Virk mens ennå det er dag! :/:

4. Tusen, tusen arme sjeler Lengter etter liv og fred, :/: Si dem noen ord om Jesus Før enn livets sol går ned! :/:

5.Si dem hva du selv har funnet, Vitne om hva Gud deg gav! :/: Vis dem kjærlighetens kilde, Nådens hav du øser av! :/:

6. Lev for Jesus, gi din Frelser Livets vakre ungdoms vår! :/: Gi ham og din manndoms styrke, Gi ham alderdommens år! :/:

7. Gi deg helt! For han som ber deg, Selv har gitt seg helt for deg :/: Da han fattig og foraktet Gikk her nede korsets vei.:/:

8. Gi deg helt! Og vit at ingen, Ingen det har angret på! :/: Lev for Jesus til du salig Får inn til hans hvile gå! :/: