Møte-team Sør-Vest i Norge

I går kveld hadde vi igjen en samling i Rogaland der hovedfokuset var det å være i bevegelse ut med Ordet……..og da særlig til steder der det er lite eller ingen forkynnelse av Guds Ord. En stor flokk møtte frem. Nesten alle lovet å være med i dette arbeidet, med den nådegave og de naturlige anlegg de har.

Det å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord er hovedsaken. Om dette skjer i et barnelag, på et ungdomsmøte, en møtehelg eller ett enkelt møte….er ikke det avgjørende. Sarepta som organisasjon eller Sarepta sitt navn er ikke det viktige. Det avgjørende er at Navnet over alle navn, Jesus Kristus!, er det som kommer ut. Ja, budskapet til frelse.

Om møte-team på Sør-Vest kan få til ett møte på et sted der Ordet trengs……..ja, så gleder vi oss over det. Det legges ikke press eller forventning om at nå skal det bli en haug med møtevirksomhet ut fra disse team.

Vekkerropet fra sangen til Trygve Bjerkreim lød i går kveld: «Kor brukar du di dyre tid?». Vekkerropet om hvordan vi bruker tiden vår er viktig……for det handler nemlig om TID. Hva vi har tid til. Her trengs radikal omvendelse hos mange av oss bekjennende kristne. Kallet står tindrende klart: «…..ikke lenger leve for seg selv, men for Ham som døde og oppstod for dem». Dette fordi «Han døde for alle» 2.Kor.5:15.

Likevel……vekkeropet kan aldri og skal aldri være drivkraften i tjenesten. Vekkeropet må føre oss til Kristus. I bevegelse inn til Ham. Den som blir der….i Ham….i det fullbrakte og i Ham har sin glede, styrke og frimodighet….vil kjenne på trangen til….. på en eller annen måte å være med i bevegelsen ut med Kristus.

I den team-tjeneste som nå planlegges er bønn avgjørende. Bønn for bygder, bydeler og mennesker. Bønn om at Herren må åpne opp en dør for sitt Ord. Bønn til Ham som kan………. Ta kontakt om du bor på Sør-Vestlandet og kan være med i denne konkrete bønnetjenesten. (du eller din «gruppe»)

Tirsdag 27. august har vi samling i Oslo med fokus på «Møte-team på Østlandet». Velkommen til den samlingen!

Bilde: AdobeStock