Ole Andreas Meling ny daglig leder i Misjon Sarepta

Ole Andreas Meling blir fra 1. august 2020 ny daglig leder i Misjon Sarepta. Nåværende leder, Hans Bergane, går fra samme dato over i ny stilling som leder Norden. Han vil holde fram i nåværende stilling til ny leder er på plass.

Meling er i dag rektor ved Jærtun lutherske friskole. Han bor på Nærbø, og vil ha kontor der som daglig leder av Sarepta. Meling kjenner Sarepta sitt arbeid godt, og han har deltatt i organisasjonens arbeid med sang, forkynnelse og undervisning i Spania. Læremessig og i åndelig syn er han ett med det Sarepta står for. Som daglig leder vil han være mye ut og forkynne i Norden og undervise ved Centro Sarepta. Meling vil ha det overordnede og personalmessige ansvaret i organisasjonen, og ansvaret overfor styret.

Styret i Misjon Sarepta er svært glade og takknemlige for at Ole Andreas Meling har svart ja på kallet til å bli ny daglig leder i organisasjonen. Han har erfaring både som leder og forkynner. Denne tilsettelsen vil styrke arbeidet totalt sett, og særlig legge til rett for å utvide arbeidet i Norge og Norden.

Skifte av daglig leder skjer etter initiativ fra nåværende leder, Hans Bergane. Han ønsker å få konsentrere seg i enda sterkere grad om arbeidet Norden. Han har gjennom en omfattende reisevirksomhet møtt mange åpne dører og sett behovet for mer forkynnelse i hele Norden, særlig på plasser der det i dag en lite eller ingen kristen virksomhet knyttet til bedehusbevegelsen. I tillegg til å reise som forkynner selv, vil Bergane arbeide aktivt for å få ut flere forkynner, særlig unge med forkynnernådegave. Sarepta har det som det egentlige mål å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord.

Som ny organisasjon har Misjon Sarepta vært i en oppstart og etableringsfase, og er det langt på vei enda. Det har skjedd mye gjennom de fem årene Sarepta har virket, og organisasjonen står stadig overfor nye utfordringer sør i Europa og i Norden. Det har vært satset mye på å bygge opp Centro Sarepta som et bibel- og opplæringssenter og en base for arbeidet i Spania og inn mot muslimske områder. Her er det nå på plass et godt mannskap, men det vil kreves enda mer framover.

Det har åpnet seg dører også i Norden, samtidig som Sarepta opplever kall og utfordringer fra ulike hold. Styret ser det som viktig å styrke arbeidet i Norden både fordi det er behov for det her og for å styrke bærekraften i arbeidet blant spansktalende. Styret er opptatt med at Herren må åpne og stenge dører, slik at Misjon Sarepta får gå i de gjerninger Herren har lagt ferdige. Dette er et viktig bønneemne, sammen med bønn for alle som har oppgaver og ansvar i organisasjonen.

Johannes Kleppa

Formann, Misjon Sarepta