Elske frem og bønn

Det er mye vi trenger i Misjon Sarepta sin virksomhet. Først og fremst trenger vi å komme oss til ro ved «Jesu føtter». Vi trenger igjen og igjen se og erkjenne at: «For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15:5c

Bønn
Vi har flere ganger bedt om forbønn. Grupper i landet ber for arbeidet og vi ser også at Herren svarer. Vi er svært takknemlig til alle bønnegruppene og alle forbedere. Kan du bli med i denne tjenesten?
Vi har signalisert at vi ønsker personer til Centro Sarepta som i perioder kan ha som hovedoppgave å be. «Vi i Misjon Sarepta er sterke på bibelundervisning, men svakere på bønn», uttalte vår formann Johannes Kleppa en gang. Han har flere ganger pekt på at vårt ønske med Centro Sarepta er at det skal få være et «Åndssenter» sør i Europa. Da er jo ønsket at det er Guds Ånd som skal leve, bo og virke der. Det er ingen selvfølge! Det er svært fort gjort at vi selv åpner opp for andre åndskrefter. Det kan skje gjennom «ytre ting» som tv, filmer, lesestoff, musikalske budskap osv. Men det kan også være at vi gjennom oss selv …….lar Satan få komme med sin gift. Etter at Peter en dag sa disse ord: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» da måtte Jesus si til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Matt 16:22f. Også din og min munn kan spy ut ord fra motstanderen……..også på Centro Sarepta.

Evangelister i Norden
Misjon Sarepta vil nå utvide arbeidet i Norden. Dette har vi skrevet om flere ganger tidligere. Spesielt fra 2020 kalles flere inn til forkynnertjeneste i Norden. Vi ønsker at det skal skapes mange flere møteplasser mellom Guds Ord og mennesker enn det der er i dag. I Misjon Sarepta har vi et sterkt fokus på bibelundervisning. Dette er både viktig og nødvendig i våre nordiske land, der bibelkunnskapen er minimal.
Samtidig trenger vi evangelister og utadrettede møteserier. Det er en stor sorg blant oss når vi ser at vi mangler evangelister i virksomheten i bedehusbevegelsen. Vær med og be om at Herren må drive ut denne nådegaven mellom oss. Denne nådegaven må elskes frem!

Visdom
Gjennom det siste halve året har Misjon Sarepta fått en rekke utfordringer og oppfordringer til å gå inn i ulike oppgaver, sammenhenger og samarbeid. Be for oss! Be om at Han som er Visdommen og Rådgiveren…..må gi oss visdom og råd.

Foto AdobeStock