Misjon Sarepta 5 år

I dag er det fem år siden arbeidet startet i Misjon Sarepta. Det har vært fem år med mange prøvelser, trengsler og velsignelser. Vi har fått kjenne på den største gleden og de dypeste frustrasjoner.

Flere har blitt frelst
Den største gleden er å være frelst og se at nye mennesker blir det. Det har vi fått oppleve disse fem årene. Misjon er å bringe Guds Ord til mennesker som ikke er frelst. Det glade budskapet om Herrens frelsesverk og om Frelseren, Jesus Kristus, må bli hørt! -og da må noen forkynne det. Derfor er vårt hovedfokus å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Det er slik at de som våker over «hjorden» er opptatt av å lede til….. og gi næringsrik mat……… mat til «fårene». Denne tjenesten står også Sarepta i.

Det trengs flere forkynnere
Å – som vi trenger at Gud reiser opp nådegaver til å stå i Ordets tjeneste. Misjon Sarepta ønsker å være med på å forkynne Ordet – slik at «smaken» etter Ordet og sammenhengende forkynnelse igjen kan komme hos folket  –  og at trangen etter denne verdens forlystelser dødes hos oss. De to tingene har en sammenheng.

Det er vekkelse vi trenger! Vekkelse…..opp av og bort fra «vår kristendom» eller religiøsiteten ……og til Kristus. Han som er Ordet. Om det skjedde med oss bekjennende….. ville verden fått øye på «annerledesfolket». Ja, øye på Kristus.

Jubileumsgave
I de fem årene som nå er gått, har det vært avgjørende å ha støttemedlemmer som i en særlig grad har båret arbeidet. I bønn, arbeid og offer lever støttemedlemmene med. De har kommet med råd og innspill til styret. Dette er nyttig.
Når arbeidet i Norden nå skal utvides (om Herren åpner dører) så er behovet for støttemedlemmene enda større. Som styreformannen skrev i gårsdagens «ettertanke», så ønsket han seg enda flere støttemedlemmer i «jubileumsgave». Mennesker som er med og bærer………dypest sett er de med og bærer Ordet ut! Vil du bli den «jubileumsgaven»?

Ordet og djevelen
Ja, der Ordet såes  –  der er også djevelen virksom. Der det er ekte Guds barn – der er også tukten.
De fem siste årene har inneholdt mye trengsler, prøvelser og tukt. Herren har tillat sykdom inn hos flere av arbeiderne og deres familier. Herren har også tillatt prøvelser og trengsler gjennom at djevelen har fått så sitt frø …….både i sine barn og Herrens barn. Sannelig, kjødet hos oss mennesker merkes. I nøden har vi ropt til Herren Herren. Måtte alle ting fortsatt få føre oss til Ham. Det er ingen selvfølge. Be for oss! At vi må bli i Herren.

Som avisen Dagen skrev i går, så er vi en «mikromisjon». De skrev riktignok feil om antall møter som Sarepta har hatt de siste 12 månedene. Det ble veldig «mikro» i Dagen sitt innslag. Der skrev de at vi hadde hatt 140 møter de siste 12 månedene.
Det som er riktig, er at vi har hatt møtevirksomhet på 140 forskjellige steder i Norden de siste 12. månedene. I tillegg drives det en utstrakt undervisningsvirksomhet ved Centro Sarepta.
Når dette er sagt…….. så er det en bønn hos oss om at VI fortsatt må få være en «mikro»…….. som får nåde til å bringe ut en STOR Kristus….. Han som er rik nok for alle som påkaller Hans navn!

Foto: AdobeStock