Base i Norden

De som var på informasjonsmøte, i forbindelse med bibelhelga på Holmavatn, fikk høre om at styret i Sarepta den siste tiden har arbeidet med tanken (også noe konkret) om å etablere en base for arbeidet i Norden. Flere ganger det siste året har vi formidlet til våre støttemedlemmer at arbeidet vil (om Herren åpner dører) bli utvidet noe i Norden i 2019 og enda mye mer fra sommeren 2020.

Bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, begynner nå å få det mannskapet det trenger for å kunne gi undervisning seks timer hver dag ……..i to klasser. Det er et enormt behov for forkynnelsen av Ordet alle steder. Det gjelder både sør i Europa og over havet derfra, men det gjelder også i de nordiske land. Nå vil altså styret at det skal sendes ut flere forkynnere i Norden. Først og fremst til alle de stedene der det er lite eller ingen forkynnelse.
Det er slik at vi av og til får spørsmål fra «større» steder om å komme fra Sarepta med forkynnelse. Noen ganger svarer vi nei. Andre ganger ja, til slike forespørsler. Når det er vanskelig for oss å rekke over, fordi arbeiderne er få, så blir småstedene prioritert.

Om Herren åpner opp, så ønsker nå Misjon Sarepta å etablere en base for arbeidet i Norden. Hvordan en slik base vil fungere vil avhenge av plassering og bygningsmasse. Men kanskje vil den fungere etter mal fra Centro Sarepta. Der er det bibelundervisning hver dag fra september til juni med diverse arrangement innimellom. Juni til september er det forskjellige arrangement der hovedfokuset fremdeles er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.

Det er avgjørende for vårt folk i Norden at det igjen blir en bevegelse inn til Ordet. At enkeltmennesker blir «lesere» og «hørere» av Ordet. Ikke bare en sjelden gang, men at det igjen blir vanlig blant oss bekjennende at «det ene nødvendige» også er det ene nødvendige i vår hverdag.
Det er også avgjørende viktig at vi bekjennende igjen blir et bønnefolk. Kanskje må Herren sende oss trengsler for at dette skal kunne skje……trengsler som gjør at de gjenfødte presses sammen ………i bønn til Herren. Ikke noe påtatt, men nøden driver oss til Ham.
Om det blir en bevegelse inn til Herren blant oss ……..vil det garantert føre til en bevegelse UT! Ut med Ordet til de mange…..og til den ene. Kristi kjærlighet vil tvinge oss ut. Det er en åndelig livslov. Den som drikker av «det levende vann»……ja, dette vann vil i ham bli en kilde med vann som veller over og ut.

Samtidig må Herren få «løyse de bånd som til verda oss bind». Materialismen er en forførende åndsmakt. Ja, det er en av de åndene som styrer i tiden som vi lever i. Den har fått et grusomt tak også i oss som bekjenner kristennavnet.

Bønneemne: Be om at Herren må åpne eller stenge for en evt. base i Norden. Vi i Misjon Sarepta vil slettes ikke ha noen base for arbeidet i Norden…….dersom Herren ikke vil ha det. Samtidig ber vi om ledelse og vi ber om nåde til å bli ledet.

Vi vil så gjerne bli ledet til enda ett menneske ………til en ufrelst…..……som i møte med Ordet kan få høre seg frelst ved evangeliet! Vi ber om nåde til å forkynne evangeliet om Jesus FOR DEM!