Alta frikirke og Misjon Sarepta

Frikirka i Alta eier en nød og en brann for å nå lengere ut med Ordet på Nordkalotten. Sammen med Misjon Sarepta legger man nå opp til mer møtevirksomhet i nord. Allerede fra i høst…. skal vi sammen ha møtevirksomhet til ulike steder i Finnmark.

Frikirka ordner mye av det praktiske vedrørende reiserutene. Sarepta stiller med taler som vil reise sammen med en fra frikirka…….en som også vil være med å dele Ordet.

På et planleggingsmøte i mai fant vi fort «tonen» og vi kom frem til at vi brenner for det samme. Vi er spente på å se hva fremtiden vil bringe og vi gleder oss over at det skapes møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Hvor mange det blir…….legger vi i Herrens hånd.

Vi ber om forbønn! Be om at Herren må åpne dører for sitt Ord……inn til steder der det er lite eller ingen forkynnelse av Ordet. Be om at Herren kan åpne ei dør inn til ett menneskehjerte til…..denne høsten og vinteren. Be om at vi må få nåde til å gå i ferdiglagte gjerninger…..at Herren stenger til og åpner opp.

Bilde: Frikirka i Alta