Bibelhelga ble et møte med Herren

Siste helga i juni hadde Misjon Sarepta bibelhelg på Jæren. Bibeltimer og avslutningsmøte var på Holmavatn ungdoms- og misjonssenter. Kveldsmøter og ungdomsmøter var på Nærbø bedehus.

Det er avgjørende viktig at Guds folk samles til møteuker og bibelhelger. Sammenhengende bibelundervisning og forkynnelse av Guds Ord gjør noe med en. Ordet gjør rom for seg selv …..hos de mange…..men ikke nødvendigvis alle tar imot det. Slik jeg ser det så har vi tapt enormt mye i Norden etter at sammenhengende møterekker nå nesten er borte. Vekke kan Ordet gjøre enda, slik at mennesker søker inn til Ham som sier «Kom!». Men det er lite rom for Ordet blant oss. Der det er lite rom for Ordet ender ofte mennesket med å dyrke sin egen religiøsitet/kristendom. Ja, sannelig kan vi mennesker få til mye som ser ganske så fint ut.

På bibelhelga på Holmavatn kom det godt med folk til møtene. Møtene var viktige, rike og nødvendige. Styreformann i Misjon Sarepta, Johannes Kleppa, holdt viktige profilforedrag om «Guds Ord» og «overbevisning». Disse timene ble formidlet gjennom den lærenådegave som Kleppa har, og var derfor svært nyttige og klargjørende for oss som lyttet til.

Sverre Hovda holdt bibeltimer over Matt. 25:1-13 og Jes. 55:6. Det hellige alvoret om alle dem som tror de er på vei til himmelen, men som ender utenfor, ble lagt innover oss. Samtidig lød kallet og innbydelsen til Kristus.

Audun Hjellvik hadde timer om «Endetidslærdomar». Her fikk vi utlagt Guds Ord på en slik måte som sjelden høres fra talerstoler i Norden i dag. Slik forkynnelse står ikke høyt i kurs i vår tid. Likevel er det avgjørende viktig å ta lærdom av hvordan folket var i «endetidene» før «dommen» kom. Dette ble belyst ut fra de «endetidene» som var i Adam og Eva sine dager, i Lots dager og rett før Nord- og Sørriket gikk til grunne.
De sanne Guds profeter som ble sendt i disse tidene fikk ikke noen stor «tilhengerskare».
Det ble i timene gitt god hjelp til at øynene våre fikk hvile på Kristus  –  i de trengselstider som vi er i nå  –  trengselstider som vil forsterkes radikalt for oss gjenfødte vestlige kristne i tiden fremover. «Det å lide ondt…for evangeliet, i Guds kraft»  (2Tim. 1:8)  slik som Timoteus ble oppfordret til, ble løftet frem for oss som en velsignet lidelse å leve i.

På bibelhelga var det et stort misjonsfokus basert på det fullbrakte frelsesverket. Daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, delte sterke inntrykk fra arbeidet siste år og misjonsfolket fikk høre om nyfrelste.  Han forkynte også Guds Ord på fredag kveld og da ut fra teksten om den etiopiske hoffmann. Filip brøt opp fra en rik virksomhet, fordi Gud ville ha ham til den ene der ute på den øde landeveien. Ja, Herren er en underlig strateg! Skal tro om vi lytter til Han som både er Visdommen og Rådgiveren?

I løpet av helga var det mange nye som tegnet seg som abonnenter på Sareptanytt. Flere var tidligere svært lite kjent med Sarepta sitt arbeid.
Etter denne helga er det enda flere som kjenner på en «Hellige uro», fordi de selv blitt ledet inn til…….…og har fått oppleve og hvile i Ham som er NÅDEN. Altså Kristus.

I år hadde vi også egne ungdomsmøter i forbindelse med bibelhelga. En fin flokk kom til disse møtene og de fikk smaken på å høre enda mer. Det førte til at en god gjeng av dem troppet opp på Holmavatn tidlig søndags morgen for å få med seg flere timer. Torgeir Nygård og Torstein Mangelrød talte på ungdomsmøtene.

Bilde: Solrunn Meling og Marie Gudmestad deltok med god sang på lørdag kveld.