Ungdommer vil ut med Guds Ord!

Lørdag 25. mai hadde Sarepta en samling for medarbeidere som ønsker å ut med evangeliet i Trøndelag. 18 ungdommer møtte frem på samlingen…… som spontant ble bestemt seks dager tidligere.

Samlingen ble innledet av daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, etter at sangen «Jesus kalles syn’dres venn» var blitt sunget. Bergane fokuserte på at Kristus døde for alle. Forsoningen, Jesu død og oppstandelse ble malt ut. Ordet fra Rom 1:16 ble lest:
«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.»

Bergane informerte om Sarepta sin oppstart og fra arbeidet sør i Europa og over havet derfra. Etter hvert kom han inn på arbeidet i Norden generelt og Trøndelag spesielt. Hovedfokuset til Misjon Sarepta er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker for at mennesker skal få høre seg frelst, bli bevart og få «smaken» på Guds Ord. Ja, at folk skal få «smaken» på en slik måte at de vil ha mer………og…….ikke klarer å la være å tale om de de har sett og hørt.

I Trøndelag har Misjon Sarepta ei områdegruppe bestående av Fredrik Knutzen, Ruben Fjell og Anders Bø. Disse vil være koordinater og pådrivere for at det skapes flere møteplasser mellom Guds Ord og mennesker i Trøndelag. Spesielt ønsker man å nå ut til steder der det er lite eller ikke noe møter i det hele tatt. Ta gjerne kontakt med noen i områdegruppen om du ønsker å være med ut på møter. Her trengs mer enn talere! Her trengs hjelpere, støtter, forbedere, sangere, vitnesbyrd og noen til å lage en enkel kaffeservering.

Det var tydelig at det brant en «hellig uro» i ungdomsflokken. En uro over at mennesker som ikke kjenner Jesus Kristus går fortapt. Men også en uro over egne liv. Liv som så fort vil bindes til denne verden på en slik måte at det tilbake bare blir død «rettroenhet».

Alt for mange bekjennende kristne i Norden har lyttet til forslaget fra djevelen om at det går an å tjene to Herrer. Gud og Mammon. Tidsånden – den ånd som styrer i tiden – får også stort rom i tanke, sinnet og hjertet til oss kristne. Det fører til at tankene våre flyver hit og dit. Øyne og sinn vendes mot alt som er så viktig på jorden. Arbeid, fritid, ferier, oppussinger, trim, sport, serier, ting, sosiale medier mm.  Dette dyrkes og æres i langt større grad en Herren.

«Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*.» Matt 6:24

Det å leve her på jorden som en kristen er å være en pilgrim. Her skal vi arbeide med våre hender og tjene vår neste. Vi skal leve her i verden!! -men ikke være av denne verden. Å være en Kristi pilgrim her i denne verden vil innebærer at man gir avkall på mye som denne verden innbyr og inviterer til…..selv om det i seg selv ikke trenger å være syndig og galt. Man gir avkall på det fordi det verken er det viktigste man kan bruke tiden sin på……. eller «det ene nødvendige» som Jesus taler så sterkt om.

Den som er en Kristi pilgrim i denne verden vil også få merke at det koster å ha Jesus Kristus til Herre. Aller sterkest merkes dette av selvlivet vårt……..som stadig dødes ved Guds Ord og Ånd. Men også hån og spott fra mennesker opplever en Kristi pilgrim.

Her jeg vandrer som en pilgrim gjennom verden fremmed land,
for jeg har mitt rette hjemland bakom flodens dunkle strand.
Og jeg så en gang i ånden himlens herlighet og glans,
sådan skjønnhet overgår all jordisk sans.

Kor:
Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn.
Det får koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.
Det er lengslen hjem som driver meg, jeg kan ei stanse her,
for en fremmed her i verden jeg jo er.

2. Ofte merkes vel at kristennavnet her et skille slår
mellom verden og den pilgrimsskare som hot himlens går.
For den sjel som ei i ånden så Guds stad Jerusalem
han kan ei forstå en pilgrims lengsel hjem.

3. Selv om jorden her er fager i sitt skjønne blomsterskrud,
kan den aldri, aldri måles med min himmel hos min Gud.
Derfor lengter jeg dit hjem til evig sommer, evig vår,
til det land som alt i evig blomstring står.

Slik samling som var i Trondheim nå på lørdag….. planlegges også på Østlandet og i Rogaland. Der er det også mange unge som brenner for å gå ut med evangeliet.

Bilde: Ungdommer fra Trøndelag som vil gå ut med Guds Ord