Møter i Troms og Finnmark

Styreformann og daglig leder i Misjon Sarepta har de siste dagene vært på møter i Tromsø og Alta.  De siste 20-30 årene har det vært en drastisk nedgang i møtevirksomheten i Nord-Norge. Noen er så mismodige over dette at de bare tenker og sier: «ja, det skal vel bli slik i den siste tid». Heldigvis møter vi på andre som brenner for å være med på å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Disse har en tillit til at Ordet er en Guds kraft til frelse og at det er ved forkynnelsen av Ordet at mennesker kan få åpenbart evangeliet.

Tirsdag kveld hadde vi møte i Frikirka i Alta. Det var flott å møte lederskapet og flokken der. De brenner for å nå ut med Ordet. Du må gjerne føre Frikirka i Alta på din bønneliste. Be om at det må åpnes en dør for Ordet inn mot barnefamilier i Alta og at noen i denne gruppen kan få trang til å komme til Frikirka for å høre Guds Ord.

Yngve Andersen

Pastor i Frikirka i Alta, Yngve Andersen, ledet møtet i går kveld og Johannes Kleppa forkynte Guds Ord. Hans Bergane hadde misjonsinformasjon. Kjekt var det å treffe ungdommer fra Alta som hadde tenkt seg på Nordiske Ungdomsleirer på Centro Sarepta i august. Andre ungdommer skulle på Villmarksleir i Namsvatnet i september.

Som vi har skrevet på hjemmesiden flere ganger….. vil Misjon Sarepta i 2019-2020 legge til rette for mer møtevirksomhet i Norden. Dette gjelder selvfølgelig også i Nord-Norge. Be om at det må åpnes en dør for Ordet inn til enkeltmennesker, bygder og byer i nord.

Hovedbilde: Ungdommer i samtale med Johannes Kleppa på møte i Alta