Der ingen kan komme til tru

«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», har vært en gjenganger på norske tv-skjermer de siste årene.  Overskrifta i dette stykket sier noe om åndssituasjonen mange steder i Norden. I store områder i Norden er det sjelden eller aldri en sann forkynnelse fra eller av Guds Ord.

“Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” Rom 10:17

Det har vært et sterkt fokus på forsamlingsbygging i Norge de siste årene. Det er bra! Samtidig ser vi en tendens til at større forsamlinger raskt krever ansattressurser. Om dette skyldes at «frivilligheten» blant medlemmene er lunken, eller at det er en tanke om at ansatte gjør «jobben» best ….. vet jeg ikke. Uansett, ser vi i alle fall at det blir mindre fokus i organisasjonene på den omreisende forkynneren. Det ligger ikke i strategiene å satse på denne typen virksomhet.

Et enkelt møte av og til kan skape misjonstilhørighet og føre til at man tar noe misjonsansvar. Sammenhengende møtevirksomhet når av og til inn på et dypere plan hos mennesket. Det gir vekkelse, nytt liv og misjonssinn. En som kjenner på misjonsansvar, kan fremdeles være Herre i eget liv. Der misjonssinnet er født i et menneske, lever dette mennesket inn under Kristi kjærlighets tvingende makt …. og Kristus blir Herre i livet. Da kan man ikke lenger leve for seg selv. (2.Kor 5:14-20)

Veldig mange større og mindre steder i Norden får nå få eller ingen besøk fra Guds sendebud, forkynnere av Sannheten. 
Det går utrolig raskt fra at:
– et sted hadde regelmessige besøk av forkynnere ……
– til at forkynnerbesøkene ble sjeldne ……
– til at forkynnere ikke kommer i det hele tatt og møtevirksomheten dermed opphører ……..

Det er ikke alltid «fårene» selv ser at de trenger den maten som Guds Ord er. Det er en hyrdeoppgave å lede mennesker til Guds mat.

«Ingen ting er umulig for Gud!», leser vi i Skriften. Slik er det! Det er Han som kan frelse og berge mennesker for evig. Det er Han som ved sitt Ord og Ånd kan skape en levende tro på Kristus. Derfor må dette Kristi Ord bringes ut. Også til de «unådde» i Norden.

Misjon Sarepta sitter ikke med store økonomiske ressurser.  Men vi har åpen adgang inn til Han som har all makt i himmelen og på jorden! Kan du være med å be til Ham om at Han må åpne dører for sitt Ord inn til steder der det er lite eller ingen forkynnelse? Be også om at Han må drive ut evangelister og forkynnere som Sarepta kan kalle inn i tjeneste, enten som «frivillig» eller som lønnet.

Bilde: Illustrasjonsbilde «Små steder» AdobeStock