Påskemøter for Sarepta på Sola

Jesus Kristus er oppstått fra de døde og se han lever i all evighet. Det var gjennomgangstonen fra Misjonen Sarepta sine påskemøter på Sola. Mange møtte opp på møtene for å høre påskehøytidens mektige budskap om Jesu fullbrakte frelsesverk.

Fra skjærtorsdag til og med 1. påskedag  var det møter hver kveld på bedehuset Salem på Sola. Jakob Trodahl fra Madlasandnes og Mikael Kero fra Luleå i Sverige var talere.

Elisabeth Gjerde, Even Ydstebø,  Caroline Dirdal, Marie Gudmestad og Solrun Meling deltok med sang. Det var to møter hver kveld.

Jakob Trodahl gikk gjennom påskens budskap gjennom fire bibeltimer. Mikale Kero tok fram ulike tekster fra Bibelen i sin forkynnelse.

Arild Melberg som er daglig leder Centro Sarepta i Spania bidro med ferske opplysninger fra arbeidet i Spania.

Det ble tatt opp en gave til Misjonen Sarepta sitt arbeid hver dag. Det var servering av kaker, saft og kaffe mellom de to kveldsmøtene.

Det var veldig gledelig at så mange unge mennesker støttet trofast opp om alle møtene.

Tekst: Eivind Gjerde

Bilde: Mikael Kero