«Møt fler gong fer vukku i Tunnsjøen»

Stadig reiser Sarepta til steder der det er lite med møter. Men det har ikke alltid vært lite møter på disse stedene. I dag besøkte vi ei dame på langt over 90 år som nå har flyttet inn på Helsetunet i Lierne. Hun kunne fortelle om andre tider i bygdene her oppe.


Før møtet som var på Menighetshuset torsdag kveld, var jeg innom og besøkte Karen på Helsetunet. Hun ville svært gjerne være med på møtet, men hadde vært litt ustø de siste dagene. Jeg møte ei dame som er helt klar i toppen og som lever med Kristus i hverdagen. Når hun får se meg i døra sier hun med en gang: «Ja, je veesst du var i område og om je ittj va på møt i Sørli så va je der likvel……. men tenk at du kom ihog me».

Nordli Menighetshus . Det kom seks mennesker til møte her pluss predikanten.
Etter møtet som begynte kl. 18.00 måtte jeg stoppe å ta bilde av solnedgang over Laksjøen
….og 2,5 mil lengere inn var det stopp ved Murusjøen

Karen kunne fortelle hva hun hadde lest i Rosenius sin lille husandaktsbok tidligere på dagen. Bibelen var også blitt lest. Det er rart med de som har fått smaken på Guds mat…….de vil gjerne ha mer.

I det siste hadde Karen lest i gamle protokoller og dagbøker. Der kunne hun se at det ofte var flere møter hver uke i Lierne en 30-40 år tilbake i tid. Emissærer fra mange organisasjoner kom regelmessig og samlet folket om Guds Ord. «Slik er det itte nå», sa Karen….. «men vi må ittj se møørkt på det, fordi Guds Ord e fortsatt de sammå og det e virkekraftig». Tenk; å møte en eldre troende som løfter blikket til predikanten fra de de få….de små flokkene….alt som er mørkt…….og over på Guds Ord! Ja, over på Kristus!

Nå går turen videre via Sverige. I palmehelga skal Sarepta ha møter i Røyrvik. Det er avgjørende at misjonsfolket lever med i bønn for hvert eneste møte. Be om at Herren må åpne en dør for sitt Ord til bygdene vi besøker……ja om så ……bare åpne en dør for sitt Ord inn til ett menneske til.