Israeluke på Centro Sarepta

Forrige uke stod Israel i sentrum på Centro Sarepta. Tidligere sjefredaktør i Dagen, Odd Sverre Hove, var gjestelærer. Hove er en av landet fremste Israel-kjenner. Han startet hver dag som «journalist, og informerte om siste nytt fra Israel og ga en vurdering av dette. Hove leser flere israelske aviser og andre nyhetspublikasjoner med fokus på Israel hver dag, slik at han er godt oppdatert og kan informere på en langt mer sakssvarende måte enn det som skjer i norske medier. Den type alternativ informasjon er svært nyttig for å få en rett forståelse av det som skjer i Midt-Østen og av Israels handlinger.

I undervisningen ellers fokuserte Hove særlig på frelsesløftene og landløftene til Israel, men tok også opp Israels historie. Et annet fokus var antisemittismen, som han påvist ut fra Åpenbaringsboken kapittel 12 kommer fra djevelen, og i siste instans er et demonisk hat mot Kristus. Det hatet går ut jødefolket fordi det var dette folket som bar fram Jesus ved Maria. Det er samme hatet som fører til kristendomsforfølgelse.

Arkivfoto

Det var dessverre ikke så mange som nyttet seg av denne enestående muligheten til å få innføring i det bibelske og dagsaktuelle stoffet om Israel. Derimot har huset blitt fullt av folk som vil være med på fjelltur-leir denne uken.