Møtehelg i Søgne

På Sørlandet er det ei gruppe som samles regelmessig til forbønn for land og folk…….og Sarepta sitt arbeid. Denne helgen arrangerte de møtehelg på Tryggheim bedehus i Søgne. Fire samlinger om Guds Ord og et informasjonsmøte stod på programmet. Middagsservering mellom møtene på lørdag og kaffe etter alle møtene gjorde til at vi ble bedre kjent med hverandre. Ildsjelene i Sareptagruppa deltok på forskjellige vis ……men med det ene siktemål….at det skulle bli møtepunkt mellom Guds Ord og mennesker.

I Kristandsandsområdet finnes det mange store menigheter. Det betyr ikke at småbedehusenes tid rundt om trenger å være forbi. Tvert om! Det trengs lokalt arbeid…..der folk bor og lever. Ikke minst er det viktig med lokalt barne- og ungdomsarbeid. På Tryggheim bedehus i Søgne har det i mange år vært drevet slikt arbeid, men de siste årene har det vært slutt på det. Hver uke er det «vanlig» møte på bedehuset, der forskjellige organisasjoner og kirkesamfunn deltar. Noen av de som hører til på Tryggheim bedehus kom flittig på møtene denne helgen og de var veldig takknemlige.

Be om velsignelse over arbeidet på Tryggheim bedehus. Be om at noen yngre folk må se mulighetene for å kunne samle barn og unge på dette huset…….for å gi de det viktigste. I kjelleren var det ei fin kjellerstue med en koselig peis. På loftet var det hobbyrom. I hovedetasjen var det en grei møtesal og lillesal + kjøkken og toaletter.